Nickerie.Net, maandag 25 juli 2011


Surinaamse Nederlanders willen snel diasporabeleid

Eric Mahabier, 25/07/2011

AMSTERDAM - Nederlandersvan Surinaamse origine wensen niet langer als vreemden in Suriname behandeld te worden. Ze willen dat de regering Bouterse/Ameerali tot snelle acties komt met betrekking tot een diasporabeleid. Ook willen ze te allen tijde als Surinaamse staatsburgers in Suriname behandeld worden. De Surinaamse Nederlanders willen verder ook dat de regering het voor eens en altijd mogelijk maakt dat ze visumvrij naar Suriname kunnen afreizen. Dit zijn enkele van de aspecten die zondag hard aan de orde zijn gesteld tijdens een debat over de dubbele nationaliteit. Inleider Ranu Abhelakh (journalist) gaf de zaal en de panelleden genoeg stof tot discussie. Ze haalde onder andere aan dat de Toescheidingsovereenkomst (TO) ontstaan is om zoveel mogelijk de dubbele nationaliteit te voorkomen. Artikel 5 lid 2 biedt recht op gelijke behandeling als Surinamer en brengt Paramaribo en Den Haag al enkele jaren bij elkaar voor nader overleg.

Van links naar rechts: Ricardo Esajas (VHP Nederland), Gilmar Macnack (NDP Nederland), Harry van Bommel (SP Tweede Kamerlid), Owen Venloo (NPS Nederland) en Ranu Abhelakh (journalist) zondag in Amsterdam tijdens een debat over dubbele nationaliteit georganiseerd door de Vereniging Ons Suriname.-dWT foto/ Eric Mahabier .

Artikel 5 lid 4 geeft aan dat aan bedoelde personen, zolang zij het Nederlanderschap bezitten, geen rechten kunnen worden verleend of verplichtingen worden opgelegd welke onverenigbaar zijn met het Nederlanderschap. Panellid Ricardo Esajas zag in de opmerkingen van Abhelakh de kans schoon om zijn eigen situatie naar voren te halen. Esajas heeft de dubbele nationaliteit en bezit zowel een Nederlands als een Surinaams paspoort. In Suriname staat hij ingeschreven bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken en kan ook deelnemen aan de algemene verkiezingen. Hij is stemgerechtigd bij zowel Nederlandse als Surinaamse parlementsverkiezingen. Esajas zegt deze dubbele nationaliteit gekregen te hebben op basis van artikel 6 lid 2 van de TO.

 Een duidelijk verraste dagvoorzitter Harry van Bommel (SP Tweede Kamerlid) vroeg Esajas nader uitleg hoe het voor hem mogelijk is geweest aan de dubbele nationaliteit te komen. Esajas zei dat zijn moeder de Surinaamse en zijn vader de Nederlandse nationaliteit heeft en hij op basis van het verdragsartikel als minderjarig kind de dubbele nationaliteit heeft gekregen. Zowel Esajas alsVan Bommel adviseerden de aanwezigen na te gaan in hoeverre ook zij recht hebben op die dubbele nationaliteit. Een groot deel van de ruim 120 aanwezigen op dit debat van de Vereniging Ons Suriname bleek voorstander te zijn van een dubbele nationaliteit. Ook willen ze dezelfde rechten als elke andere Surinamer.

Voorzitter Mahin Jankie van de Vereniging Surinaamse Nederlanders kreeg van de dagvoorzitter de gelegenheid zijn visie te presenteren over dit vraagstuk. Jankie houdt de TO al jaren levend en heeft samen met anderen gedaan gekregen dat deze op de politieke agenda van beide landen is gekomen. Jankie vindt het een kwalijke zaak dat de VHP en de NPS, die al tientallen jaren deel uitmaken van opeenvolgende regeringen, steeds nagelaten hebben met een diasporabeleid te komen. Ook hebben beide partijen het steeds nagelaten die rechten van de Surinaamse Nederlanders, zoals omschreven in het verdrag, te erkennen. Ook Owen Venloo van NPS Nederland die op persoonlijke titel in het panel zat, mist vanaf 1975 een duidelijk diasporabeleid. In het panel zat verder ook Gilmar Macnack, voorzitter van NDP Nederland. Macnack zei erin te geloven dat de huidige regering spoedig met een diasporabeleid zal komen. Hij verwees naar diverse toespraken van president Desi Bouterse en de aankondiging dat er een toeristenkaart zal komen. Ook voor Macnack is het belangrijk dat de rechten en plichten die de Nederlanders van Surinaamse origine hebben in het diasporabeleid goed gewaarborgd zijn.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

25-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics