Nickerie.Net, woensdag 27 juli 2011


Nieuw Front: "Opnieuw lafhartige aanval van NDP"

Het Nieuw Front verzet zich tegen de beschuldiging dat zij president Desi Bouterse zou criminaliseren. Maandag betichtte de Nationale Democratische Partij het Nieuw Front hiervan. In een verklaring stelt het Nieuw Front dat het van politieke moed zou getuigen als de NDP zou instaan voor de gevolgen, zowel van haar presidentskeuze in 2010 als van de misdaden gepleegd in 1982 onder verantwoordelijkheid van de persoon die nu haar voorzitter is. Hieronder volgt de letterlijke tekst van de verklaring van het Nieuw Front.

"In uw editie van maandag 25 juli j.l. beschuldigt de Nationale Democratische Partij (NDP) het Nieuw Front van betrokkenheid bij wat de NDP noemt het criminaliseren van haar voorzitter en president Desi Bouterse. De NDP doet dit naar aanleiding van een foto in een geschiedenis leerboek, waarop de duidelijk leesbare tekst ‘Bouterse Moordenaar’ opgenomen is.

Het Nieuw Front is verbaasd over de bewering van de NDP aangaande betrokkenheid van het Nieuw Front bij de totstandkoming van dit leerboek in het algemeen en van het hoofdstuk waarin de erfenis die de persoon van Desi Bouterse met zich meetorst en zal blijven meetorsen als het gaat om de ‘8 decembermoorden’.

De NDP heeft in 2010 bij de keuze van een presidentskandidaat, tegen beter weten in, gekozen voor een persoon die toen reeds te boek stond als hoofdverdachte in het strafproces aangaande het martelen en vermoorden van vijftien personen in het Fort Zeelandia in 1982.

Het zou getuigen van politieke moed wanneer de NDP nu zou instaan voor de gevolgen zowel van haar presidentskeuze in 2010 als van de misdaden gepleegd in 1982 onder verantwoordelijkheid van de persoon die nu haar voorzitter is.

Het zou eveneens van moed getuigen om het werk van de gekwalificeerde en deskundige personen die de gereviseerde versie hebben verzorgd van het leerboek ‘WIJ EN ONS VERLEDEN deel 6’, met de nodige omzichtigheid te benaderen. Dit geldt temeer waar deze deskundigen zijn aangewezen door politieke kaders die deel hebben aan het Kabinet Bouterse.

Als de kritiek van de NDP te maken heeft met de foto waarop de tekst ‘Bouterse Moordenaar’ duidelijk te lezen valt, laat men zijn kritiek tot die foto beperken.

Het Nieuw Front wijst de aanval van de zijde van de Nationale Democratische Partij categorisch af als te zijn weer eens een demonstratie van de lafhartigheid van het huidig regeringsbeleid."

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS/FOS Network

25-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics