Nickerie.Net, donderdag 28 juli 2011


Onderwijsdirecteur Soentik wordt bedankt

door Filia Enser, 28/07/2011

Paramaribo - De dagen van directeur Robert Soentik op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) zijn geteld. Hij heeft tot en met morgen de tijd voor het afhandelen van lopende zaken, verneemt de Ware Tijd uit onderwijskringen. Soentik lacht eerst als hij met de informatie wordt geconfronteerd om vervolgens te antwoorden:  “Ik wil liever niet reageren op de kwestie. Misschien morgen of volgende week.” Waarom Soentik precies het veld moet ruimen, is nog onbekend. Verschillende bronnen geven echter aan, dat de opschud- ding over het geschiedenisboek van het zesde leerjaar,  ‘Wij en ons verleden 6’, de doorslaggevende oorzaak is geweest. De kwestie wordt hem zwaar aangerekend. De procedure voor de publicatie van het boek zou verkeerd zijn doorlopen. Verder verneemt de krant dat het bureau Curriculumontwikkeling ook niet vrijuit gaat. Minister Raymond Sapoen zegt desgevraagd dat, ongeacht of de vaste commissie Onderwijs het boek heeft gelezen, in het parlement consternatie zou ontstaan. In de drie laatste hoofdstukken van het boekje komen er volgens de bewindsman passages voor die niet stroken met de werkelijkheid. “Deskundigen zullen zich buigen over de inhoud”, merkt de minister op. Vaststaat dat is gestopt met het vermenigvuldigen van het boek en het trainen van leerkrachten.

De krant verneemt uit politieke kringen dat niet bekend is wie Soentik opvolgt. Het besluit kan leiden tot een breuk tussen Pertjajah Luhur en Mega Combinatie, omdat directeurs vaak vertrouwelingen zijn van ministers. Het beleid wordt door de directeur uitgestippeld, terwijl de minister de eindverantwoordelijke is. Volgens een bron is er steeds verschil in inzicht tussen minister Sapoen en zijn directeur. Sapoen ontkent hardnekkige geruchten dat beiden niet door één deur kunnen. “Overal waar er gewerkt wordt, zullen er ruzies zijn. Het is een relatief jonge top, maar soms laat het werktempo te wensen over.”

Soentik, docent Economie op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, werd in februari aangesteld als directeur op het department. Daarvoor was er al een discussie over de plek die hij toegewezen zou krijgen.Pertjajah Luhur, de partij waaruit Soentik afkomstig is, drong er sinds de vorige regeerperiode op aan om hem op een hoge post te plaatsen. De partij zag hem toen liever als voorzitter van het universiteistbestuur. Toen de directeurspost op het Minov vacant werd, was dat de gelegenheid om hem een toppositie toe te kennen.-.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

28-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics