Nickerie.Net, zondag 31 juli 2011


Advocaat Kanhai: aanhouding districtsambtenaren onterecht

30/07/2011

Paramaribo - De rechter-commissaris beslist maandag of ex- districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar en zeven andere verdachten aangehouden blijven of in vrijheid gesteld worden. De rc heeft gisteren het verweer van de raadslieden van de verdachten aangehoord, maar geen besluit genomen. Door de raadslieden is naar voren dat de ex-cd heeft gehandeld binnen zijn bevoegdheid en vanwege transparante boekhouding geen sprake kan zijn van verduistering.

Er wordt Shankar en zijn medeverdachten verweten dat zij staatsgelden achterover zouden hebben gedrukt, onder het voorwendsel dat het directiegelden waren voor toezicht op werken die in het district zijn uitgevoerd. Shankar heeft publiekelijk aangegeven dat het geld is geďnd, maar vind het een normale zaak. Immers hebben de medewerkers toezicht moeten houden, naast en buiten hun normale werktijden. Dit, het transport en de communicatie moest vergoed worden. Advocaat Irwin Kanhai, die een aantal van de verdachten bijstaat, is het eens met de krant dat de rc in feite bijna geen waarheidsvinding hoeft te doen door de ‘bekentenis’ van Shankar.

“Waar een uitspraak over moet komen is de rechtmatigheid van de handelingen”, redeneert de advocaat. Hij geeft aan dat met de decentralisatie van bestuur, de districtscommissaris veel ruimte heeft. Zodra de districtsbegroting is goedgekeurd, is het in feite de burgervader die de bestemming van de gelden bepaalt. De advocaat voert aan dat elke begroting de post directievoering kent. “De vraag is dan wie de directive is”, aldus Kanhai. Hij geeft aan dat de Centrale Lands Accountantsdienst (Clad) nooit een probleem heeft gemaakt van deze kwestie.-.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

31-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics