Nickerie.Net, zondag 31 juli 2011


Geen achteruitkijkspiegel bij terugkeer ex-VHP'ers

30/07/2011

Paramaribo - Het nieuwe bestuur van de VHP hanteert geen achteruitkijkspiegel bij de terugkeer van ex-partijgenoten. Het bestuur kijkt naar de toekomst en ongeacht de reden waarom de partij werd verlaten, wil de VHP nu alle krachten bundelen om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Wel zijn er veiligheidskleppen ingebouwd, zodat de partij geen schade berokkend kan worden.

Dat zei VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi gisteravond tijdens een ontmoeting met journalisten. Loyaliteit in de politiek is belangrijk benadrukt Santokhi, maar is het streven van de VHP om een grotere, sterkere en moderne politieke partij ook van belang. Verschillende pull- en pushfactoren hebben ervoor gezorgd dat door de jaren heen veel personen de partij hebben verlaten. Na Santokhi’s verkiezing als voorzitter enkele weken geleden hebben veel ex-VHP’ers te kennen gegeven terug te willen keren. Zondag keert Indra Djwalapersad terug met haar aanhang die onlangs de BVD vaarwel hebben gezegd. Nu hebben ook ex-partijgenoten uit Commewijne en Nickerie een aanvraag ingediend om terug te keren. Dat gaat niet zomaar. Er is een begeleidingscommissie ingesteld die met de teruggekeerden een familiarisatietraject zullen aflopen. Het vertrouwen moet weer opgebouwd worden, zegt Santokhi. De personen die intussen terugkeren, geven aan ongeconditioneerd hun krachten te willen geven. Ze zijn niet op zoek naar posities. De partij zal wel gebruikmaken van hun ervaringen, skills en expertise.

Intussen is sinds de bestuursverkiezingen een aantal zaken in de VHP veranderd. Zo is de vergaderstructuur en -cultuur van het hoofdbestuur veranderd, en zijn allerlei overlegstructuren gecreëerd, zodat het contact tussen kaderleden en hoofdbestuur wordt geintensiveerd, maar ook het contact met de achterban en vooral de jongeren in het veld. De komende periode zal veel aan fondsvorming worden gedaan en komen op regelmatige basis ook andere dan politieke activiteiten, zoals lezingen, discussieavonden, sportevenementen en culturele activiteiten. De VHP wil meer zijn dan een politieke organisatie en wil meer gemeenschapsactiviteiten ontplooien. Intussen is een PR-Unit bemenst met woordvoerders, ingesteld die de communicatie met media en samenleving gaat onderhouden. Reeds is de afgelopen dagen ook al een aanzet gegeven om het partijprogramma 2011-2016 samen te stellen alsmede het programma voor de algemene verkiezingen van 2015.-.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

31-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics