Nickerie.Net, woensdag 03 augustus 2011


Regering krijgt veeg uit de pan

03/08/2011

Paramaribo - De regering heeft gisteren een behoorlijke veeg uit de pan gekregen van voornamelijk parlementariërs uit de coalitie over diverse onderwerpen, waaronder het feit dat grieven van de samenleving die schriftelijk worden bekendgemaakt vaak onbeantwoord blijven. “Ik wil de aandacht van de regering erop vestigen dat wanneer burgers over hun problemen schrijven, zij geen antwoord van de regering krijgen.

Instanties en ministeries worden aangeschreven maar op geen enkele manier komt er actie”, sprak NDP-parlementariër Andre Misiekaba zijn misnoegen uit.Ook partijgenoot Melvin Bouva was er ontstemd over dat er tot nu toe geen antwoord is verkregen van de regering op ingezonden stukken die de laatste keer in het parlement werden behandeld. DNA-voorzitter Jenny Simons moest de kritiek nuanceren door afspraken met de regering te verduidelijken.

Het komt erop neer dat de regering aan het eind van de laatste openbare vergadering van elke maand zal antwoorden, zodat de samenleving gestructureerd hiernaar kan uitkijken. Eind augustus zouden, volgens Simons, alle onbeantwoorde ingekomen stukken worden behandeld door de regering. Bij het behandelen van een ander stuk trok NDP-parlementariër Rabin Parmessar fel van leer over de onverstoorde komst van de Chinese markt op de hoek van de Sommelsdijckstraat en Grote Combeweg, “ondanks herhaaldelijke protesten vanuit de gemeenschap” en protesten hieromtrent in het parlement. Ook bij andere marktactiviteiten in Paramaribo-Noord plaatste de volksvertegenwoordiger kanttekeningen, en zette vraagtekens bij het beleid van de verantwoordelijke districtscommissaris. Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken (Biza) verduidelijkte dat de dc zou hebben aangegeven dat de Chinese markt slechts een tijdelijke vergunning heeft. In een ander ingekomen stuk beklaagt de kapitein van het inheemse dorp Bigi Poika zich over de komst van een verkavelingsproject en de bouw van een weg dicht bij het dorp. Misiekaba riep de regering op om duidelijkheid hierover te verschaffen. “Ik verwijs naar een ander formeel statement van het parlement: regering, u dient rekening te houden met de grondenrechten van inheemsen en boslandcreolen. U mag geen terreinen zomaar weggeven vlak naast dorpen zonder rekening te houden met leefgebieden”, vulde Simons scherp aan. Nieuw Front-parlementariër Asiskoemar Gajadien is ook ontstemd over het feit dat de regering tot nu geen duidelijkheid heeft verschaft over wijzigingen in het comptabiliteitsbesluit. Vooral de vicepresident zou beloftes om transparantie te verschaffen niet zijn nagekomen. “Er zijn wazige beelden op alle ministeries na de wijziging van het comptabiliteitsbesluit en hoe er daarmee wordt omgegaan. Wij weten niet hoeveel staatsmiddelen daardoor verloren zijn gegaan”, aldus Gajadien.-

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

31-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics