Nickerie.Net, donderdag 04 augustus 2011


Vliegplaag door late padie-inzaai  

Geplaatst: 04/08/2011

Nickerie -  De late inzaai is er de oorzaak van dat een deel van de rijstaanplant te Wageningen en Middenstandspolder door de bibit-vlieg is aangetast. Dit zegt Leckram Soerdjan van het Adron Rijstonderzoeksinstituut. De inzaai moet binnen zes weken geschieden, voordat de larven van de vlieg zich gaan ontwikkelen. De ontpopping gebeurt binnen 9 tot 15 weken. Wie nog de kans neemt na de zesde week in te zaaien, loopt het risico last te krijgen van deze vlieg.

Na de ontpopping komen miljarden van deze vliegjes vrij in de natuur. Het schort aan voorlichting. De voorlichters op LVV regio West doen volgens Soerdjan wel hun best, maar hebben versterking nodig. Vorige week kwam de aantasting van de padie op het veld in het nieuws. Enkele boeren zitten vanwege deze zaak met de handen in het haar, omdat ze nu aankijken tegen een behoorlijk productie- en kapitaalverlies. Degenen die laat inzaaien, doen het niet bewust, zegt Soerdjan. Er zijn factoren die boeren noodzaken later in te zaaien. In de meeste gevallen beschikken zij pas laat over kapitaal om de nodige investeringen te plegen op het veld.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

04-08-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics