Nickerie.Net, maandag 08 augustus 2011


Nieuwe selectieprocedure benoeming directeur SZN

Beta Debidien, 08/08/2011

NIEUW NICKERIE - Het nieuwe stichtingsbestuur heeft de selectieprocedure van de benoeming van een algemeen directeur voor het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (SZN) herzien. De procedure is al enige tijd ingezet en er zijn twee kandidaten in het vizier. Hieruit zal het bestuur één voordragen om benoemd te worden tot algemeen directeur.

Antoine Elias, voorzitter van het stichtingsbestuur, hoopt in elk geval uiterlijk 1 november van dit jaar een nieuw algemeen directeur te hebben, zodat het ziekenhuis over een voltallig directieteam beschikt. Volgens Elias is Ruben Seedo onlangs benoemd tot verpleegkundig directeur terwijl per 15 augustus dokter Erwin Abel toegevoegd zal worden als medisch directeur. “Dan hebben we een compleet directieteam dat alles in het werk moet stellen opdat het ziekenhuis optimale zorg biedt aan de plaatselijke gemeenschap”. Het bestuur heeft intussen ook contacten gelegd om een permanente, niet-gepensioneerde radioloog te kunnen hebben in Nickerie. “We willen geen diensten meer op ad-hoc basis verlenen, maar werken naar om alvast een pendelend team van radiologen in het ziekenhuis te krijgen”. Er zijn reeds gesprekken gevoerd met het Academisch Centrum Amsterdam Nederland voor een radioloog de komende maanden in het SZN.

Ook wordt eraan gewerkt dat het SZN over een CT-scan beschikt. Wat de financiële situatie betreft, zegt Elias dat het plaatje er niet zo rooskleurig uitziet. “We hebben met behulp van de overheid de lonen en vakantiegelden over de maand juli wel kunnen uitbetalen. In de maanden mei en juni heeft het ziekenhuis geen subsidie ontvangen van de overheid, want het ziekenhuis was in staat de kosten zelf te betalen”. Het bestuur heeft wel een aanvraag bij de overheid gedeponeerd om de achterstallige Fiso-gelden te kunnen uitbetalen. Met de vakbond is afgesproken dat de gelden in termijnen uitbetaald zullen worden. Het nieuwe bestuur heeft ook kennismakingsgesprekken gevoerd met diverse afdelingen en overheidsinstanties.-.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT/FOS Network

05-08-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics