Nickerie.Net, zaterdag 13 augustus 2011


GLO-resultaten slechter dan vorig jaar Nickerie scoort het best

door Filia Enser, 13/08/2011

Paramaribo - Evenals bij het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs voor Junioren, zijn ook de slaagpercentages bij het basisonderwijs dit jaar niet bemoedigend. Van de 10.531 kandidaten slaagden 6.081 (57,7 procent) voor de muloschool. Uit statistieken van het Examenbureau blijkt dit een terugval van 5,4 punten ten opzichte van het vorige schooljaar. Toen mocht 63,1 procent van de kandidaten naar de mulo. Dit jaar zijn 1.508 leerlingen geslaagd voor het Lbgo, terwijl het aantal leerlingen dat de zesde klas moet overdoen ook groot is (zie tabel). Nickerie noteert het beste slaagpercentage (73,8 procent), terwijl het slaagpercentage in Sipaliwini verder is gedropt in vergelijking met afgelopen jaar.

De landelijke terugval in percentages uitgedrukt, treft Marowijne het zwaarst. In dat district zijn er 12,4 procent minder geslaagden voor het mulo vergeleken met 2010, gevolgd door Commewijne met 10 procent. Nickerie gaat dit jaar met 0,1 procent vooruit evenals Brokopondo die vier punten hoger ligt dan vorig schooljaar.

President Desi Bouterse wil de teleurstellende schoolresultaten die op alle niveaus een neergaande trend laten zien, aan een grondig onderzoek onderwerpen. Daartoe heeft hij onlangs een taskforce ‘Onderwijs’ ingesteld die moet nagaan waar de knelpunten liggen. Warzina Ashruf klassenjuf op OS Latour II is opgelucht. “Het is een zwakke groep geweest, maar vanaf het eerste kwartaal is hard gewerkt voor het behalen van de eindstreep”. Van de 39 kinderen mogen 28 hun groene hemd verwisselen voor het blauwe. Van dit aantal gaan 11 naar het Lbgo en 17 naar de muloschool.

Over het algemeen is slecht gewerkt met rekenen. Sigiente Tieto barstte kort voor de uitslag in tranen uit. “Ze duimt voor haar broer Morierio die ook uitslag krijgt”, zegt moeder Agnes. Ondanks haar zenuwachtigheid probeert zij haar dochter te troosten. De uitslag werd bekendgemaakt en plotseling een gegil van blijdschap, want hij is erdoor. Vorig jaar heeft Moriero (12) de toets niet gehaald. Moeder Agnes neemt de schuld op zich. “Ik heb hem dat jaar echt verwaarloosd, omdat mijn broer kwam te overlijden. En voor ons allen was dat moeilijk te verwerken. Hij werkte slecht met als gevolg dat hij zakte voor de toets. Maar dit jaar heb ik hem de volledige aandacht gegeven”, zegt Agnes. Moriero wil later piloot worden, maar moet daarvoor eerst de mulo afronden om zijn studie te vervolgen. Sarafina Tjon A Fon en Jamal Arnhem zijn de bestgeslaagden op OS II Latour. Bij de start van de toets nam dWT contact op met de Sint Thaddeusschool (Saramacca) en Spangenbergschool (Nickerie). Schoolleider Ilse Goedhoop van Sint Thadeusschool is tevreden. Van de 28 leerlingen gaan 17 naar de mulo, 5 naar Lbgo en 6 doen de zesde klas over. “Ik ben verzekerd van wat ik wegstuur”, zegt Goedhoop. Zij is wel teleurgesteld in het resultaat van twee leerlingen die achterblijven ondanks inzet van de ouders. “Ze konden ook geslaagd zijn, maar vandaag zullen zij pas inzien dat ze achterblijven.” Vier anderen waren niet rijp voor de muloschool. Adrienne Asmowiredjo die vóór de toets verzekerd was van een positief resultaat is de bestgeslaagde van de Sint Thaddeusschool. Saramacca noteert dit jaar het op één na beste resultaat (zie tabel). Schoolleider Harvey Singotiko van Spangenbergschool (Nickerie) had 22 kandidaten. Van dit aantal mogen 16 naar de mulo, 4 naar Lbgo, terwijl 2 zijn gezakt.-

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

13-08-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics