Nickerie.Net, donderdag 18 augustus 2011


Biker Nickerie gaat over de schreef

Geplaatst: 18/08/2011

Nickerie -  Een lid van de biker unit in het district Nickerie, B., wordt ervan verweten smeergelden aangenomen te hebben. Ten gevolge hiervan is hij onlangs veroordeeld door de rechter. Gezien het aantal dagen doorgebracht in voorarrest moest hij nog 13 dagen in de gevangenis doorbrengen. Door waarnemend gewestelijk politie commandant Ernst Pelswijk wordt deze kwestie ten zeerste betreurd. Of B. uitzetting uit het ambt te wachten staat, is nog niet bekend. Het is de korpsleiding die zich hierover moet uitspreken. Pelswijk stelt voorop dat het namelijk als vereiste is gesteld dat politieambtenaren geen strafblad op hun naam hebben. Door Pelswijk wordt de handeling van B. bestempeld als een misstap die het imago van het totale korps ernstig heeft geschaad.

Dagblad Suriname sprak over deze kwestie met inspecteur van politie eerste klasse, Anand Girjasing. Hij legt uit dat de rechter bij het uitspreken van de strafmaat, een gevangenisstraf als hoofdstraf kan uitspreken met daarnaast als bijkomende straf, ontzetting uit het ambt voor een bepaalde periode. Dergelijke uitspraak is afhankelijk van de aard van het delict.

Laat de rechter het gedeelte van ontzetting uit de ambt achterwege, dan is het de korpsleiding die zich over deze kwestie zal buigen. Girjasing stelt dat volgens de Politiehandvest de betreffende politieambtenaar aangezegd zal worden om zelf zijn ontslag in te dienen. Dit is bedoeld om de verdere carrièregroei van de persoon niet in gedrang te laten komen. Maar indien de politieman niet zelf zijn ontslag indient, kan hij oneervol ontslagen worden.

Asha Bhagwat

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

18-08-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics