Nickerie.Net, vrijdag 26 augustus 2011


Overliggend Waterschap MCP krijgt EU grant van 735 duizend euro

Nickerie - De Europese Unie heeft eerder deze maand een bedrag van 735 duizend toegewezen aan het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP) voor de uitvoering van projecten in Nickerie die gericht zijn op het ontwikkelen van goed watermanagement. Het projectvoorstel is op 25 mei van dit jaar ingediend door de Stichting Wereld Waternet uit Amsterdam en het Waterschap Rijn en IJssel uit Doetinchem, Nederland en OWMCP.

De drie organisaties zijn sinds oktober 2008 een samenwerking aangegaan en hebben eerder dit jaar besloten meer diepgang te geven aan de samenwerking en een project voorstel in te dienen bij de EU, waarin is opgenomen de uitvoering van een awareness programma voor de Nickeriaanse bevolking.

Het toegewezen bedrag is precies 75% van het bedrag dat is opgebracht op het totale project uit te voeren. De andere 25% zal worden ingevuld door de samenwerkende partners. In het programma zullen films worden ontwikkeld en is ook gepland de uitgifte van schoolboeken, waardoor kinderen op zeer jeugdige leeftijd al gewezen wordt op het belang van waterbronnen en watergebruik. Het project houdt ook in, dat bij het voeren van goed watermanagement alle stakeholders betrokken worden en middels een platform beter gaan samenwerken.

Volgens OWMCP is het gehele district Nickerie erbij gebaat dat in de toekomst beter met water wordt omgegaan. Er is ook al nagedacht om instrumenten wetten en regelgeving te ontwikkelen en te implementeren bij alle stakeholders om goed waterbeheer en watergebruik te ondersteunen. 

Nu de grant is toegewezen is het wachten op de ondertekening van een contract, waarna de activiteiten kunnen aanvangen. Het project loopt van 1 januari 2012 tot en met eind 2015 en voorziet ook in training op het gebied van projectmanagement voor versterking van het aanwezige kader in Nickerie. OWMCP heeft inmiddels de districtscommissaris van Nickerie, de minister van Regionale Ontwikkeling en de Vice President van de Republiek Suriname geļnformeerd over het ingediende projectvoorstel.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/OW MCP

26-08-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics