Nickerie.Net, dinsdag 30 augustus 2011


Zestienjarige pleegt zelfmoord in Nickerie

Geplaatst: 29/08/2011

Nickerie -  De zestienjarige A. is zaterdagochtend omstreeks 3 uur in het Streekziekenhuis Nickerie komen te overlijden als gevolg van het innemen van gramoxone. Dagblad Suriname sprak met internist Doerga die het voorval ten zeerste betreurt. De jongeman had zeker een halve liter van het verdelgingsmiddel ingenomen. De maagspoeling bleek geen soelaas te bieden.

De internist zegt dat de afgelopen periode zich tientallen gevallen van poging tot zelfmoord middels het innemen van een verdelgingsmiddel hebben voorgedaan. Enkelen zijn komen te overlijden, de overigen konden nog gered worden middels maagspoelingen en andere medische behandelingen.‘Het is schering en inslag in het district. En het wordt steeds erger’, betitelt hij het aantal zelfmoordpogingen. Doerga zegt te begrijpen dat deze stap merendeel een dreigmiddel is om aan te tonen dat er een luisterend oor nodig is voor problemen. ‘Het is een sociaalmaatschappelijk probleem en geen psychologisch probleem. Echter, hier is ook een verkeerde aanpak aan verbonden waardoor de zelfmoordproblematiek steeds ergere vormen begint aan te nemen.’

In dergelijke gevallen waar de personen een dokterskaart hebben van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting moet ook een garantiebrief getoond worden, uitgegeven door het Bureau Medische Aangelegenheden Nickerie. Het verstrekken van de garantiebrief zal niet meer feilloos geschieden. Hiermede wordt ook getracht om de personen die zelfmoord willen plegen tot andere gedachten te brengen. In een eerder vraaggesprek gaf het hoofd van Bureau Medische Aangelegenheden Nickerie, Regi Li Fo Sjoe, zijn bezorgdheid te kennen over het groot aantal zelfmoordgevallen in het district. In Nickerie zijn er wekelijks twee gevallen van zelfmoord te betreuren. Hij is uitermate bezorgd over de groep die maar groter schijnt te worden. De aanpak van het Bureau Medische Aangelegenheden geniet beslist niet de goedkeuring van de internist. Hij keurt het ten stelligste af. ‘Het is een verkeerde aanpak.’ Gebleken is dat het aantal zelfmoordgevallen geen dalende trend vertoont maar juist blijft toenemen.

Afgelopen week heeft ook de 26-jarige Radjes.B. zichzelf middels verhanging van het leven beroofd. De daad werd gepleegd aan de Cassaveweg in het district Nickerie. Het slachtoffer hing zichzelf op in de woonkamer, in de woning van zijn zus. Radjes B. die werkzaam was bij de Stichting Behoud Bananensector Suriname, was niet gehuwd.

Asha Bhagwat
 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

29-08-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics