Nickerie.Net, dinsdag 30 augustus 2011


SPBA eist correctie padieprijs door Rijstorgaan

Paramaribo - De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) eist dat het Rijstorgaan onder leiding van Badrisein Sital, de padieprijs van SRD 67,50 per baal corrigeert. De associatie noemt de prijs moordend en schept volgens haar verwarring onder de boeren. De SPBA zegt alles wat in haar vermogen ligt te zullen doen om voor de padieboeren de prijs van SRD 83,77 bij de opkoper/exporteur te bedingen. In een communiqué vraagt de belangenorganisatie zich af waar het Rijstorgaan onder leiding van Sital, de bevoegdheid vandaan haalt om padieprijzen voor de sector te bepalen.

De SPBA zegt dat de boeren steeds hebben moeten vernemen dat de sector geliberaliseerd is, wanneer vanwege verstoringen op de wereldmarkt de boeren niet zelf tot prijsafspraken konden komen en om assistentie van de regering vroegen. "Zeer sporadisch mocht de sector in deze van een regering prijsondersteuning ontvangen", staat in het communiqué.

Volgens het schrijven van de belangenorganisatie heeft zij de instelling van het Rijstorgaan door de president toegejuicht en verwachtte van de coördinator, die in het verleden leiding heeft gegeven aan het Staatsorgaan Surexco, die inzet en instelling om de rijstsector naar een hoger niveau te brengen. Des te groter is volgens de SPBA de teleurstelling bij het opmaken van de balans met als dieptepunt de ongevraagde en nodeloze afkondiging van een voor de sector moordende opkoopprijs van padie.

"Dat hiermede verwarring wordt gezaaid en malafide opkopers in de kaart worden gespeeld, is tot de leiding van het orgaan blijkbaar niet doorgedrongen", merkt de SPBA op. De organisatie vindt dat het orgaan niet bevoegd is die afkondiging te doen. De kern van het probleem van het Rijstorgaan ligt volgens de SPBA in haar paternalistische houding. De belangenorganisatie denkt dat de leiding ervan uitgaat met onmondige onderontwikkelde boeren te doen te hebben. "Het meedenken, mee richting geven, mee beslissen en meedoen, uitgangspunten van elk modern beleid, zijn volgens de boerenorganisatie blijkbaar niet het devies van het Rijstorgaan.

Het uitschakelen van het platform dat op verzoek van de SPBA door de voormalige minister van Landbouw was ingesteld en waar op regelmatige basis alle actoren binnen de sector participeerden en voorstellen deden, is daar ook een levendig voorbeeld van, meldt de SPBA in haar communiqué. Eerder heeft ook de Nickerie Volkspartij zich fel uitgesproken over de eenzijdige vaststelling van een opkoopprijs voor padie dat volgens de padieboeren, als de belangenorganisaties en de NVP, ver beneden de werkelijke opkoopprijs ligt.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/No Spang

29-08-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics