Nickerie.Net, dinsdag 06 september 2011


De bauxietsector en Suriname

Deze week werd een exploratiekamp van de Suralco te Bakhuys overgedragen aan de Surinaamse overheid. De Staat zal daar volgens berichten een post van het Nationaal Leger neerzetten. Volgens onze informatie heeft Suralco LLC die het kamp bij het vertrek van BHP-Billiton overdroeg geen behoefte het langer te onderhouden en vindt het dan ook gepast het aan de Staat over te dragen. De Suralco LLC als dochter van de Alcoa in de VS heeft thans meer aandacht voor het mijnen in nog winbare gebieden rond Lelydorp en verder is er nog de Kankantriemijn die vroeger aan BHP-billiton toebehoorde. Ook is de Suralco bezig naar nog winbaar erts te zoeken in de omgeving van Moengo waar het bedrijf nog steeds concessiehouder van is. Het is voor ons duidelijk dat de Suralco eerst in het oosten van ons land klaar wil zijn met de bauxietwinning alvorens zich te storten in een avontuur in het Bakhuysgebied.

De aanleg van de weg naar Nassau is voor de multinationale onderneming van groot belang en daar wordt op geconcentreerd. Ook werkt de Suralco L.L.C. zoals het elk goed bedrijf betaamt aan een goed in elkaar zittende planning op lange termijn. Daarbij wordt voortdurend gekeken naar de ontwikkelingen op de internationale markt, de wereldmarktprijs voor aluminium en de afzetmogelijkheden. Ook de recessie die de Amerikaanse economie nog steeds in haar greep houdt speelt de Alcoa en haar dochter Suralco behoorlijk parten. De investeringen die het bedrijf in dit land wenst de plegen en hun grootschaligheid zullen allemaal afhangen van hetgeen zich op het economische vlak in voornamelijk de VS afspeelt.

We kunnen dan wel een zeer vreemde visie op het departement van NH er op na houden over de wereldcrisis en de recessie die zich thans in zoveel landen aftekent, maar feit is wel dat alle investeringen van met name de Suralco L.L.C. in ons land zullen afhangen van wat er in Pittsburgh, het hoofdkwartier van de Alcoa, wordt besloten. Als er geen goede prijs op de wereldmarkt voor aluminium is zal er ook geen animo zijn om veel geld in grote projecten in een land als Suriname te stoppen. Ook moeten we ons heel goed realiseren dat Suriname een kleine speler is geworden bij de levering van aluinaarde aan de buitenlandse markt. Dat realiseren we ons nog niet in voldoende mate in dit land. De Suralco L.L.C. wenst te werken aan de aanleg van de weg die moet lopen van Paranam naar Nassau en dat heeft thans prioriteit. Hoe snel dat allemaal van de grond komt is nog maar de vraag omdat er ook milieuaspecten schijnen te spelen in de omgeving van het mijngebied te Nassau.

Dat de Suralco L.L.C. serieuze plannen heeft voor de langere termijn in dit land staat als een paal boven water. Wat de maatschappij wel zorgen baart zijn die wilde uitlatingen die zo af en toe worden gedaan door lieden binnen deze regering en die alles te maken hebben met zaken die in de richting gaan van nationalisatie van Amerikaans bezit. Dat maakt dat de moedermaatschappij terughoudend zou kunnen geraken bij het nemen van stappen die moeten leiden tot imposante investeringen. Daar moet vooral de president goed over na denken. Die Palu-man op NH kraait namelijk regelmatig nonsens uit en dat maakt dat men in Pittsburgh misschien de kat uit de boom wenst te kijken en niet direct concrete toezeggingen over grote investeringen wenst te doen. Wil de regering Bouterse een goede relatie met de Amerikaanse multinational en de Amerikaanse economische belangen blijven behouden dan moet hij die gast op NH onder controle houden en de Amerikanen juist paaien en aanmoedigen tot het plegen van investeringen. De andere weg zal alleen maar leiden tot vertraging en misschien zelfs vertrek van een bedrijf dat al bijna honderd jaar hier werkt.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West Keerpunt

06-09-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics