Nickerie.Net, dinsdag 06 september 2011


Eerst verbetering onderwijs en dan pas prestigieuze infrastructurele projecten

Er moet nog veel gebeuren binnen ons onderwijs om daadwerkelijk van een gezonde situatie te kunnen spreken. Opeenvolgende regeringen hebben in de afgelopen decennia om tal van redenen niet voldoende tijd, geld en moeite gestoken in ons onderwijs. De gevolgen van het beleid van verwaarlozing komen thans tot uiting. Ons onderwijssysteem is verouderd en de leerlingen en studenten werken nog met boeken die al tientallen jaren vervangen hadden moeten worden. Veel leerlingen en studenten zijn aangewezen op het kopieren van leermateriaal om toch nog op een redelijke manier mee te kunnen binnen het onderwijsproces.

Met stunt- en vliegwerk wordt in dit land een onderwijssysteem draaiende gehouden. Als je van de lagere school naar de mulo of lts gaat krijg je al gauw te maken met oud en gescheurd leermateriaal. Op de LTS krijgt de leerling vaak in het praktisch gedeelte te maken met een gebrek aan materialen. Moet je leren lassen dan kan het voorkomen dat de lasdraden gekocht moeten worden uit eigen middelen of gewoon niet voorhanden zijn. Op de muloschool is het ook vaak zo dat stencils moeten worden gekopieerd. Zo is het niet vreemd dat grootmoeder, moeder en kleindochter nog uit hetzelfde schoolboek dat letterlijk uiteenvalt moeten werken. Kom je van de lagere school na geslaagd te zijn voor het toelatingsexamen dan moeten je vader en moeder voor de school van keuze gaan slapen om een plek voor je te kunnen bemachtigen. Dat zijn situaties die totaal onacceptabel zijn.

De overheid moet gewoon minder geld in allerlei megaprojecten gaan steken en meer in scholen en lesmateriaal. Een regering die denkt aan het bouwen van een brug naar Guyana en niet aan het bouwen van leslokalen en de aanschaf van lesmateriaal is naar onze mening niet goed bezig. Regeringen die al jaren hebben toegestaan dat de numerus fixus op de medische faculteit nog steeds op dertig studenten blijft staan, zijn fout bezig geweest. Het is toch gewoon ongehoord dat studenten van het VWO die medicijnen wensen te studeren niet zeker van een plaats kunnen zijn op de Medische Faculteit en noodgedwongen naar het buitenland moeten voor studie. Velen raken totaal gefrustreerd wanneer ouders of verzorgers niet in staat zijn ze weg te sturen omdat de financiŽn daarvoor er gewoon niet zijn. Wat heb je aan vierbaanswegen naar Zanderij en bruggen naar het buitenland of een teki-nyan brug bij Carolina als je je niet verder kan ontplooien in dit mooie land. En dan loop je nog de kans na het afstuderen geen werk te kunnen vinden omdat een ongeschoolde en politiek gelieerde pajongwaaier op de plek komt waar jij eigenlijk met je bul zou moeten zitten.

Al jaren moeten jonge mensen die medicijnen wensen te studeren na de selectie volledig teleurgesteld en gefrustreerd de grote kantine van de Anton de Kom Universiteit verlaten omdat ze niet bij de dertig geselecteerden behoorden. Ook is het nog steeds zo dat leerlingen die van het mulo afkomen en naar het vwo willen, zich op verschillende instellingen inschrijven om zeker van een plek op een der instellingen te zijn. Aan deze situatie moet spoedig verandering worden gebracht.

Keerpunt is en blijft van mening dat er prioriteit moet worden gegeven aan onderwijs en volksgezondheid en dat er vooral in het onderwijs behoorlijke veranderingen en vooral modernisering dient plaats te vinden. Niet alleen volkswoningen zijn belangrijk. Een volk heeft ook ernstig behoefte aan een goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Als die twee zaken goed draaien kan men naar grote infrastructurele projecten gaan kijken. Met het onderwijs in het binnenland zit het helemaal niet goed. Daar heeft men nog steeds te maken met inferieur onderwijs en onvoldoende onderwijzers. Jonge onderwijzers willen vaak genoeg helemaal niet naar het binnenland om er les te geven. Ze doen er dan ook alles aan om in de stad ingedeeld te worden. Vinden we het dan raar dat de binnenlandbewoners naar Paramaribo trekken en niet meer naar het achterland vertrekken omdat er daar geen toekomst is voor het kroost. Keerpunt is overigens van mening dat de modernisering van het onderwijs gestalte dient te krijgen desnoods met de hulp van buitenlandse deskundigen. Er moeten nieuwe boeken en leermethoden geÔntroduceerd worden. Leermethoden en systemen die goede aansluiting bieden op instituten in het buitenland. Als we de zaak zo laten zullen wij ongetwijfeld achter geraken en zakt de zaak uiteindelijk in elkaar. Nu reeds valt de demotivatie binnen het gehele onderwijsgebeuren te bespeuren. Ook binnen het departement van Onderwijs zijn er tal van problemen die hard om oplossingen vragen. Als deze regering daadwerkelijk wenst te scoren bij deze bevolking moet ze zich meer gaan toeleggen op de daadwerkelijke noden van dit volk en die liggen momenteel voor een groot deel binnen het onderwijs en de volksgezondheid.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West Keerpunt

06-09-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics