Nickerie.Net, dinsdag 06 september 2011


Harde maatregelen tegen tabaksgebruik

Lloyd Djendje, 06/09/2011

Paramaribo - Verbod op de verkoop van losse sigaretten in winkels, op het kopen of verkopen van tabak door personen onder achttien jaar of op roken in de eigen auto op de openbare weg. In de tabakswet die in de maak is, zullen deze zwaarwichtige besluiten uitgewerkt worden.

De maatregelen moeten leiden tot het ontmoedigen van tabaksgebruik. Het ontmoedigingsbeleid is noodzakelijk, omdat onder meer is gebleken dat 24 procent van de burgers actieve rokers zijn. “Dat zijn dus honderdduizend mensen die bewust of onbewust tornen aan de gezondheid van vierhonderdduizend meerokers”, stelt Elvy Martodikromo van het Bureau Alcohol en Drugs (BAD). Uit een onderzoek dat werd gedaan in 2008 en 2009, bleek dat zes procent van de VOJ-leerlingen tussen dertien en vijftien jaar gratis tabak aangeboden hebben gekregen van vertegenwoordigers van de tabaksindustrie (importeurs en distributeurs). Dit is stiekem gebeurd tijdens het promoten van hun sigaretproducten bij speciale gelegenheden.

Roken onder tieners is een groot probleem. Peer pressure schijnt de voornaamse reden te zijn waarom jongeren grijpen naar een sigaretje.-.

Volgens Martodikromo zullen er zowel administratieve als strafrechterlijke sancties komen tegen overtreders. Hoe die sancties in de praktijk moeten uitpakken, dient nog te worden vastgesteld. Boetes of gevangenisstraffen zijn daarbij niet uitgesloten. De gezondheidsdeskundige zegt dat Suriname lering trekt uit de legio voorbeelden van tabaksontmoedigingsstrategieën in andere delen van de wereld, welke aantoonbare succes hebben opgeleverd. Het BAD verwacht met de daadwerkelijke toepassing en controle op de uitvoering van de nieuwe wet veel gezondheidswinst. Uit de epidemiologische cijfers van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) van 2008 en 2009 blijkt dat longkanker van alle kankersoorten het meeste dodelijke slachtoffers vergt.

Roken vergroot het risico op hart- en vaatziekten en andere nietoverdraagbare ziekten. “Je wordt niet direct ziek als roker, maar later wel”, waarschuwt Martodikromo. De alertheid bij niet-rokers zal volgens het BAD ook moeten worden ontwikkeld. De wet zal mogelijk ook een soort meldpunt moeten instellen, waar personen die ernstige last ondervinden van rokers hun klachten kunnen deponeren. Martodikromo waarschuwt dat er geen “veilige hoeveelheid” van nicotine bestaat. Deze schadelijke stof werkt nu eenmaal cumulatief naarmate het wordt geïnhaleerd.

De drang naar tabak is volgens de BAD te overbruggen, omdat het niet constant blijft. “Het komt met golven. In vijf minuten kan iemand de hele drang overbruggen.” Mensen die willen afkicken moeten zich wenden tot hun huisarts. Het BAD geeft al jaren ontwenningstherapieën aan rokers. Toch de groep die zich aanmeldt klein, omdat de meeste mensen denken het zelf te zullen overwinnen.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/dWT

06-09-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics