Nickerie.Net, donderdag 08 september 2011


Agrarische Raad VHP ruggensteun voor agrariŽrs
Geplaatst: 05/09/2011

Paramaribo -  ĎEr zal heel veel te doen zijn. Wij zullen geen onderscheid maken in politieke kleurí, zegt Dayanand Dwarka, een van de trekkers van de Agrarische Raad die binnenkort door de VHP in het leven wordt geroepen. Reeds geruime tijd worden er voorbereidingen getroffen. De Agrarische Raad heeft als voornaamste taak om als een ruggensteun te dienen voor de agrariŽrs, actief in de landbouw, veeteelt, visserij en de overige subsectoren.

De raad zal verder tot taak hebben om de agrariŽrs wegwijs te maken en een begeleidende rol te vervullen vooral bij het aangaan van kredieten en zoeken naar fondsen. ĎIk wil niet vooruitlopen op zaken, maar wij hebben beslist niet als doel om de taken van de lokale banken over te nemení, reageerde Dwarka op de vraag of de Agrarische Raad in precaire gevallen als financiŽle instantie zal fungeren. De raad zal als spreekbuis dienen voor de agrariŽrs, zij kunnen er altijd terecht voor het verkrijgen van adviezen. De raad zal zich ook buigen over de formulering van een goed en gedegen ontwikkelingsbeleid, dat als doel moet hebben om deze sector kwalitatief te verbeteren.

Suriname heeft de komende jaren, gelet op de toename van de wereldbevolking, een zeer belangrijke taak te vervullen om te kunnen voorzien in de toenemende voedselbehoefte meent Dwarka. De voordelen die ons land heeft, namelijk goed en vruchtbaar land en de beschikbaarheid van zoetwater, moeten allemaal goed en functioneel benut worden. Behalve dat een groot deel van de traditionele achterban van de VHP zijn brood in deze sector verdient, moet de economische waarde die deze sector zal hebben de komende jaren beslist niet over het hoofd gezien worden.

Dwarka blikt terug en refereert aan de inaugurele rede van partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi bij de aanvaarding van het voorzitterschap van de partij. Santokhi gaf hierbij aan dat de VHP veel meer zal zijn dan slechts een politieke organisatie. En hier wordt reeds geruime tijd invulling aan gegeven. Dwarka licht een tipje van de sluier en geeft aan dat ook een Ondernemersraad in het leven geroepen zal worden binnen de VHP.

 

Asha Bhagwat

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

08-09-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics