Nickerie.Net, donderdag 08 september 2011


Prof. Sieuwnath Naipal: “Grote delen van Nickerie zullen onder water lopen, het is vijf voor twaalf” 
Geplaatst: 05/09/2011

Paramaribo - De Nickerie Volkspartij heeft in het weekend een discussieavond gehouden. Een van de inleiders was de hoogleraar prof. Sieuwnath Naipal. Hij gaf aan wat de gevolgen zullen zijn voor Nickerie en andere delen van ons land bij de zeespiegelstijging.

Professor Naipal heeft al gewaarschuwd dat de steeds stijgende zeespiegel, het woeste zeewater dieper zal laten binnenkomen en dat landbouwgebieden die heel dichtbij zee zitten, ernstige gevolgen zullen ondervinden. De professor ziet graag dat grote delen van de gemeenschap een andere vestiging opzoeken in zuidelijke richting, waar het hoger is. Sieuwnath Naipal noemde punten op die niet onderschat dienen te worden. Zaken als veranderende neerslag, stijging van het zeeniveau, verhoogde verdamping, uitdroging van waterbronnen en verdere verzilting van vruchtbare gronden, zijn de uitdagingen waarmee we reeds te maken hebben.

Anderzijds is het ook zo dat onze zoetwaterreserves goed en professioneel gemanaged dienen te worden, zegt Naipal. Vooral voor Nickerie is dit van eminent belang waar met het water voedsel geproduceerd wordt. Naipal meent dat water bepalend zal zijn voor de verdere ontwikkelingen. Het is daarom de kunst hoe om te gaan met de steeds beperkt wordende hoeveelheid zoetwater. Een slecht management zal op termijn desastreuze sociaaleconomische gevolgen hebben voor o.a. de landbouwsector die de kurk is van de Nickeriaanse economie. Gehoopt wordt dat beleidsmakers de stijging van de zeespiegel niet uit het oog verliezen en snel een ombuiging maken, voordat het te laat is. Vast staat wel dat grote delen langs de Surinaamse kust door de zee zullen worden overgenomen. Het is volgens Naipal maar een kwestie van tijd en de samenloop van omstandigheden die het proces kunnen versnellen. Het is vijf voor twaalf, liet de hoogleraar weten.

Danny Jibodh

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

08-09-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics