Nickerie.Net, donderdag 08 september 2011


Shailendra Girjasing: ‘Toewijzing 17 woningen is politiek besmeurd’  
Geplaatst: 05/09/2011

Paramaribo -  De recente toewijzing van de 17 woningen te Tout Lui Fout ademt puur politiek bedrog uit. De regering Bouterse/Ameerali heeft in een jaar vrijwel niets weten te realiseren en probeert met de toewijzing van de woningen haar falend beleid zogenaamd nog een glans te geven. In niet mis te verstane bewoordingen maakt Nieuw Front-assembleelid Shailendra Girjasing dit duidelijk. Het politieke spel zit hem onder andere in de bemensing van de toewijzingscommissie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. ‘Met een Claire Linger als commissielid kunnen niet NDP ‘ers het op hun buik schrijven dat zij in de komende 5 jaar in aanmerking zullen komen voor een woning. Het staat nu reeds vast dat Linger de woningen slechts zal toewijzen aan NDP-gezindten en -loyalisten.’

Girjasing heeft geen moeite met de toewijzing van een woning aan de eega van Wesje, maar stelt dat er nog tal van andere vrouwen zijn die in zeer moeilijke omstandigheden verkeren. Hij vraagt zich af waarom de commissie geen oog had voor de nood van deze vrouwen. De parlementariër noemt hierbij de penibele situatie van een weduwe van een politieman, die bij de uitoefening van zijn beroep het leven heeft gelaten. Deze vrouw werd na het heengaan van haar man met vier kinderen uit de dienstwoning gezet en had sindsdien geen onderkomen meer. Girjasing had nog samen met NDP-assembleelid Andre Misikaba ervoor gepleit dat zij in aanmerking zou komen voor een woning, zou gauw de regering die zou toewijzen. Dit is niet gebeurd. Het is onvoorstelbaar dat een vrouw die in zo een nood verkeert, wordt overgeslagen. Girjasing vraagt zich ook af waarom de regering bij de toewijzing van huizen steeds de have nots, die geen belasting betalen, centraal stelt. De middenklasse maakt geen schijn van kans om in aanmerking te komen voor een woning en wordt op deze manier steeds verder gemarginaliseerd. “Erg is het, want het is juist deze middenklasse die offers brengt, door steeds hogere belasting te betalen”, stelt de politicus.

Het voorstel van Girjasing om pas afgestudeerden van de universiteit en andere hoger beroepsinstituten in aanmerking te doen komen voor een stuk grond van 1000 m ², zou een tegemoetkoming moeten zijn naar delen van deze middenklasse. ‘Dit voorstel lapt de huidige regering klaarblijkelijk aan haar laars, omdat zij het belang van de middenklasse niet voor ogen heeft.’ Girjasing kan meegaan met de opvatting van AC-assembleelid Marinus Bee dat alle huizen die onrechtmatig zijn toegewezen te Richelieu, ingetrokken moeten worden. Hij vindt het een kwalijke zaak dat de huizen zijn gegeven aan hen die niet in woningnood verkeren. ‘Trek ze in en geef ze aan hen die het nodig hebben’, zegt Girjasing. Tenslotte stelt de parlementariër dat de regering moet ophouden te doen alsof zij het meent met het volk, als zij doorgaat belangrijke commissies te maken tot haar politiek bolwerk, zoals die van de toewijzing van woningen.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

08-09-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics