Nickerie.Net, dinsdag 11 oktober 2011


Asiskumar Gajadien: ‘Bijzonder veel onregelmatigheden bij OW’  
Geplaatst: 08/10/2011

Paramaribo -  ‘Er doen zich bijzonder veel onregelmatigheden voor op het ministerie van Openbare Werken.’ Vooral met betrekking tot de wijze waarop de vergunningen worden verstrekt, licht het VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien alvast een tipje van de sluier. De komende periode, nog voor eind van deze maand, zal hij de gemeenschap voorzien van gedocumenteerde informatie.


Tegenover Dagblad Suriname zei Gajadien dat indertijd door vicepresident Robert Ameerali in het parlement was beloofd dat hij het parlement voor 1 augustus de regels met betrekking tot het verstrekken van gunningen zou doorspelen. Dit is nog steeds niet gebeurd.‘We hebben de regels nog steeds niet gekregen.’ Wat Gajadien ertoe heeft bewogen researchwerk te doen, is het feit dat de anticorruptiewet nog steeds niet op de agenda is geplaatst voor behandeling. Hier zag hij al een addertje onder het gras. ‘Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen op de diverse ministeries, dan is het echt betreurenswaardig. Vooral de wijze waarop gunningen van werkzaamheden plaatsvinden.’

Opmerkelijk is dat de president in zijn eerste redevoering een kruistocht tegen corruptie aankondigde. En bij zijn redevoering op 29 september heeft hij geen woord hierover gerept. ‘Hij heeft niets gezegd over de corruptiebestrijding.’ De huidige coalitie, die bij de afgelopen regeringsperiode de toenmalige oppositie uitmaakte, had haar mond vol van het behandelen van de anticorruptiewet. ‘En wat zien we gebeuren, deze wet wordt maar niet op de agenda geplaatst door de coalitie.’

Gajadien zit ook in de commissie die zich moet buigen over de anticorruptiewet. Wanneer hij een evaluatie maakt van het totale parlementaire jaar, komt hij tot de bizarre ontdekking dat bij commissievergaderingen zelfs leden van de coalitie hebben geweigerd om quorum te verlenen. ‘En dat betreur ik heel erg.’ Hij doet een dringend beroep op de coalitie om daadwerkelijk de kruistocht tegen corruptie te beginnen. ‘Ze moeten zich aan hun woord houden en datgene doen wat ze aan het volk hebben beloofd.’

Asha Bhagwat

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

11-10-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics