Nickerie.Net, dinsdag 11 oktober 2011


Bouterse houdt blunders in begroting geheim
Geplaatst: 11/10/2011

Paramaribo -  President Desi Bouterse bleef opvallend stil over de blunders die in de begrotingen zijn geslopen. Ons staatshoofd zei gisteren tijdens de persconferentie in het perscentrum dat het geen zin heeft om over de grove fouten die in de begrotingen staan, te praten. Dagblad Suriname heeft echter een kopie van het advies van de Staatsraad. Dit advies is op 26 september uitgebracht. De president diende de begroting op 29 september in en trok die de volgende dag in.

In het stuk wordt duidelijk dat de Staatsraad de begrotingen controleerde op consistentie en overzichtelijkheid. De raad nam de jaarrede van de president mee in haar beoordeling en keek ook of de cijfers overeenkomen met de realiteit. Er zijn 18 algemene bevindingen en in totaal 162 opmerkingen. Zo staat dat de Staatsraad geen Financiële Nota onder ogen heeft gehad. De kosten van het Ontwikkelingsplan zijn niet opgenomen in de begrotingen. Ook hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken en Regionale Ontwikkeling meerdere memories van toelichting gestuurd.

De Staatsraad merkt verder op dat de inkomsten die de ministeries uit hun dienstverlening vergaren, marktconform dienen te zijn. De begrotingen zijn verder niet overzichtelijk, omdat bepaalde ministeries zich niet aan het opgegeven ‘format’ houden.
Er wordt verder opgemerkt dat de ministeries voornamelijk hun begroting maken op basis van inflatiecorrectie ten opzichte van de vorige begroting. Hierdoor komt het ontwikkelingsaspect van het beleid onvoldoende tot uiting. Verder vraagt de Staatsraad dat het wenselijk is als alle ministeries een verklarende woordenlijst opnemen.

Maar de Staatsraad heeft het niet bij algemene bevindingen gelaten. Zo blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken meer ‘lager personeel’ heeft op de afdelingen ‘Protocol en Consulaire Zaken’. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) vraagt SRD 10.000.000 voor de Scheepvaart Maatschappij Suriname, maar verzuimt om bekend te maken wat een kaartje voor de veerverbinding Paramaribo – Meerzorg, Albina – St Laurent en andere plekken zal kosten. Hetzelfde ministerie presteert het om de sector Toerisme niet te begroten. Het departement heeft ook geen kosten opgebracht die met de reorganisatie van het taxiwezen gepaard gaat.

Het departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij plaats bedragen op de begroting die de Staatsraad de wenkbrauwen liet fronzen. De totale begroting voor het dienstjaar 2012 bedraagt SRD 89.226.000. De apparaatkosten bedragen SRD 42.538.000,00, dat gelijk is aan 47,6% . De beleidsmaatregelen nemen SRD 46.688 voor hun rekening oftewel 52,4%. Het binnenland krijgt in geld uitgedrukt niet eens 1% aandacht van minister Hendrik Setrowidjojo. Voor de post Agrarische Ontwikkeling Binnenland is slechts SRD 581.000, gelijk aan 0,655% van de totale begroting, opgenomen.

Het ministerie van Justitie en Politie heeft niets geschreven over de Anticorruptiewet en herziening van Grondwet. Als de overheid vindt dat zij de criminaliteit wil terugdringen, is er te weinig opgebracht voor apparaatkosten.

Gregory Rijssen

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

11-10-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics