Nickerie.Net, woensdag 12 oktober 2011


Nickerianen zijn parlementariër Rashied Doekhie spuugzat

NDP’ers Nickerie vragen Bouterse op te treden tegen Doekhie

Binnen de gelederen van de Nationale Democratische Partij (NDP) afdeling Nickerie begint men de dingen van de afdelingsvoorzitter Rashied Doekhie ook al beu te worden. Het machtsvertoon van de man is niet om over naar huis te schrijven. In een open brief aan de NDP-voorzitter Desiré Bouterse roept het electoraat van Nickerie dat voor de partij gestemd heeft, Bouterse op om de praktijken van zijn afdelingsvoorzitter en zijn speciale afgezant een halt toe te roepen. “Als een man staan wij achter u, aangezien de NDP’ers in Nickerie het niet meer zien zitten met Doekhie (zie geval Jaggernath en Abel) schrijven de briefschrijvers in hun brief.

Parlementariër Doekhie, waar de Nickeriaanse samenleving zich diep voor schaamt.

De brief luidt verder alsvolgt:
President, het is nooit eerder voorgekomen dat een persoon, Mohamed Rashied Doekhie, parlementariër dezelfde macht heeft als u, in de volksmond wordt hij ook  president van Nickerie genoemd.
- Doekhie ziet kans om de bevolking in Nickerie te doen geloven dat de kunstmest deal vanuit Venezuela door de heer Imro Manglie uw zegen heeft.
- Verder ziet hij toe dat de naam van de president misbruikt wordt om de padie opkoopprijs van srd 80 met Manglie te bekrachtigen.
- Doekhie heeft de toenmalige districtscommissaris L. Doebay onder druk weten te zetten adviezen positief uit te brengen op een aanvraag van de Stichting Ontwikkeling Suriname, in een deel van het perceelland bekend als no. 273 te van Pettenpolder waar de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) aan uitbreiding moet doen.
- Zo ook heeft de minister Linus Diko een schrijven gericht d.d. 14 februari 2011 RO no. Sec/Min 105/11 waarbij Doekhie gemachtigd is om op het commissariaat Nickerie op te treden. Districtscommissaris Doebay heeft dit bij de installatie van dc H. Ramdien in Coronie onder uw aandacht gebracht.

Hetzelfde schrijven blijkt wederom gestuurd te zijn voor de huidige dc R.Samsoedien die vreselijk moeite heeft met de behandeling en eerder met pensioen wil gaan.
Doekhie gaat zelfs zover om de districtssecretaris S. Julen in de werkkamer van de dc in bijzijn van adjunct districtssecretaris Shiamrai, Dalloesingh en Manglie aan te spreken en hem te zeggen dat hij eerder met pensioen kan gaan en dat hij, Doekhie, zijn salaris kan laten stopzetten en dat hij ook namens Doekhie mag thuis blijven daar hij dit met de directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling in orde kan krijgen.

- De voordrachten gedaan door Doekhie roepen vraagtekens op ( broer, zus, vrienden en trawanten).
 

De brief wordt afgesloten met;

President,
uw speciale afgezant (van India) kan een eenmalige bevoegdheid verkrijgen, maar thans is hij op speciale gelegenheden in Suriname uw vertegenwoordiger. Is dat zo? Wij vragen ons af wie of wat is de districtscommissaris Samsoedien of de heer Sital van het Rijstorgaan?

Op 15 september moest districtssecretaris Julen de aannemer NV Baitali zandafgravingen laten stopzetten, want op dezelfde dag heeft zijn vriend Sookha Boyke toestemming gevraagd om zand te peilen en voor de overheid te leveren. Het gaat om een gunning van het commissariaat van 1500m3 klinkzand dat op het Volksplein gedumpt wordt. Aldus de open brief aan Bouterse van NDPérs die vinden dat het machtsvertoon van assembléelid Doekhie in Nickerie een halt moet worden toegeroepen door de partijleider.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West

11-10-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics