Nickerie.Net, woensdag 12 oktober 2011


Protest op komst tegen “spelletje met begroting”

Paramaribo - De oppositie in De Nationale Assemblee (DNA) maakt zich op om ernstig protest aan te tekenen, nadat president Desiré Bouterse deze week zijn vorige week bij het parlement ingediende begroting heeft ingetrokken. Hij stuurde ze een nieuwe versie, maar de leden persisteren, dat ze de oorspronkelijke begroting alsnog tegemoet zien. Dat heeft voor verontwaardiging gezorgd bij zowel oppositie als coalitieleden. In onderonsjes spreken parlementariërs van “het spelletje van de president met de begroting”.

Leden van DNA werden op 6 oktober tijdens een huishoudelijke vergadering verrast toen ze een herziene versie van de begroting en de financiële nota ontvingen. Het document kwam een week nadat  Bouterse op donderdag 29 september zijn beleid voor 2012 presenteerde. De Grondwet van de Republiek Suriname gebiedt de president uiterlijk op de eerste werkdag in oktober die uitleg te geven en een daarop afgestemde begroting aan DNA over te leggen. De DNA-leden wachtten sinds donderdag ongeduldig op die begroting, en werden gisteren verrast met de ”nieuwe” begroting.

Nu eist een aantal parlementariërs, onder wie Ruth Wijdenbosch (NF/NPS), dat de aanvankelijke raming alsnog ter beschikking komt van het parlement. ,,We moeten de originele alsnog hebben,” zegt Wijdenbosch. Ze vindt, dat de eerste begroting gedistribueerd had moeten worden onder de DNA-leden en dat eventuele wijzigingen daarop moesten worden aangebracht. ,,Normale zaak, het is de gewoonste zaak, dat een begroting naderhand wordt bijgesteld. Dat mag en dat kan, maar je neemt een eenmaal ingediende begroting niet terug,” betoogt ze verder. Als De West haar vraagt of ze dit eerder heeft meegemaakt, antwoordt de volksvertegenwoordigster kort maar duidelijk: ,,Nooit meegemaakt, nooit gezien. Dit is een flagrante schending van behoorlijk bestuur en van onze grondwet.” Ze is het op dat punt volstrekt eens met de bestuurskundige August Boldewijn.

Overigens, als ondervoorzitter van DNA heeft ze de oorspronkelijke versie waarvan de president beweert dat hij die heeft ingediend, nooit gezien. Wijdenbosch weigert te reageren op speculaties als zou Bouterse nooit een eerste versie hebben ingediend. ,,Ik heb de aanbiedingsbrief van de begroting wel gezien,” zegt ze. Elk document met de status van “concept-wet”, dus ook de begroting wordt begeleid door een aanbiedingsbrief. Haar herhaalde vragen om een exemplaar van de begroting en de financiële nota werd steeds beantwoord met “we hebben die nog niet”, althans met woorden van gelijke strekking.

Dat het document bij de symbolische aanbieding in DNA niet in de koffer heeft gezeten, ziet ze niet als een punt. ,,Dat hoeft niet. Het gaat daar om een symbolische aanbieding. Maar dan moet het parlement het wel krijgen, of meteen, of meteen erna. Maar dat is dus niet gebeurd.” Ze neemt gevoeglijk aan dat de begroting “er wel had moeten zijn bij de DNA”, hoewel niet bij de leden. Ze betoogt echter dat het door het terugnemen ervan door de president maakt dat nooit duidelijk zal worden wat fout was en wat bijgesteld is. Van “taalfouten” zoals wordt gesuggereerd wil ze niks horen, aangezien het parlement een eigen norm heeft waarin is vastgelegd dat eventuele taalfouten bij het parlement worden gecorrigeerd.

Erger nog, nu weet DNA niet of de herziene begroting wel afgestemd is op het plan dat Bouterse in het parlement heeft uiteengezet. Hoe het ook zij, de oppositie zal het niet hierbij laten, maar Wijdenbosch laat in het midden op welke wijze het NF uit de hoek zal komen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West

11-10-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics