Nickerie.Net, woensdag 12 oktober 2011


Regering Bouterse schijnbaar groot van buiten maar hol van binnen

Paramaribo - Van 2000 tot 2010 stonden de mega-stuurlui aan wal en wat hadden ze een kritiek op de Frontige mensen, die aan de macht waren. Er werd continu afgegeven van hoe slecht ze het wel deden en zowel binnen als buiten het parlement werd de zaak op alle maar denkbare wijzen geobstrueerd. Dan had je ook de woordvoerder, die op de Berm zijn gal wist te spuwen en vaak ook nog met de nodige spot trachtte ome Ro op het verkeerde been te zetten. Men deed het voorkomen, dat de oudere jongens en meisjes het niet goed deden en dat verjonging moest komen om het grote werk te klaren. Wij hebben het over oudere jongens en meisjes binnen het Frontige want bij de mega-stuurlui zijn de leiders ook al tot de seniorenburgers gaan behoren. De frontigen deden zogenaamd niet veel voor de volk en vooral niet voor de ‘’kleine man’’. Men repte daarbij met geen woord over de augiasstal, die Koetie en Bosje hadden achtergelaten en waarmede de Frontigen bezig waren aan de grondige opruiming en opschoning. Men vertelde er bij de vuilspuiterij ook niet bij, dat de inflatie bedwongen was, de Surinaamse munt weer helemaal gedekt was en dat de buitenlandse schulden voor het overgrote deel waren terugbetaald. Ook wenste men bewust niet te kijken naar de deviezenpositie van het land, die alsmaar verbeterde.

Tien jaar lang bleven de Frontigen in staat de wisselkoers te houden op 2.8 SRD voor een US dollar. Door de Centrale Bank van Suriname onder leiding van onze André werd de zaak in 2010 netjes achtergelaten voor zijn opvolger. Geen kaalslag werd overgedragen zoals dat onder Koetie en Bosje wel het geval was geweest in 2000. Er werd een goed fundament achtergelaten voor de huidige governor, die daar dan ook gretig gebruik van maakt om de zaak op spoor te houden. De mega jongens en meisjes zijn nu ruim een jaar aan de macht en kijk wat ze ervan maken . Niemand is na een jaar nog onder de indruk van hun prestaties. Wat ze wel hebben gedaan is mensen onder het mom van gewijzigde beleidsinzichten op cruciale posten binnen het ambtelijke weg te trappen. En daarvoor in de plaats op de meeste plaatsen no-bodies neer te zetten. Geen wonder ,dat op zovele plaatsen de zaken thans behoorlijk in de soep lopen.

In 2010 was de regering van meneer Bouterse niet eens in staat een begroting in te dienen. Men werkte gewoon door met een Frontige begroting en dat op onbeschaamde wijze. Een jaar later komt men met een jaarrede en niemand binnen het parlement heeft de beschikking over de begroting, die voor het dienstjaar 2011- 2012 de leidraad moet zijn. En dan praten we niet eens over een grondwettelijk verplicht MOP, dat evenmin werd ingediend, omdat het er gewoon niet is. De heren hebben niet de mensen om een MOP te schrijven, dus wordt er volstaan met een OP en dan is het nog de vraag of het aan de gestelde criteria zoals we die gewend zijn, voldoet.

Nu verneemt de gehele gemeenschap tot haar schrik, dat de zogenaamd ingediende begroting bij brief van de president aan DNA is ingetrokken, omdat er correcties cq behoorlijke veranderingen in moeten worden aangebracht. Zoiets heeft nog nooit eerder plaatsgevonden en is een aanfluiting voor dit kabinet, dat nu heel overtuigend aantoont het land niet te weten te besturen. Vrijwel op elk gebied wordt er op grove wijze gestunteld en dat wordt niet alleen plaatselijk, maar ook in het buitenland gezien en op de voet gevolgd. Een regering, die niet eens in staat is een sluitende begroting op tijd in te dienen en deze dan plotsklaps wegens vastgestelde tekortkomingen weder intrekt kan alleen maar een brevet van totale ongeschiktheid worden opgespeld.

Men heeft altijd op de zogeheten oude politiek afgegeven en verteld, dat ze het niet goed deden en daarom moesten opdonderen. Welnu, de oude politiek heeft nu plaatsgemaakt voor de zogenaamde vernieuwers en heeft het stuur van staat in handen gesteld van de megajongens- en -meisjes. Er worden thans megafouten gemaakt en het schip koerst op een ontegenzeggelijke wijze op de klippen. De beste stuurlui hebben altijd aan wal gestaan en behoren als een volk zijn verstand gebruikt bij volksraadplegingen, ook op de wal gehouden te worden. Door groen- en onnozelheid van vooral jeugdige Surinamers van wal gehaald en op het schip van staat gebracht. En wat gebeurt er nu? Ja lezers, we zien het thans allemaal. Ze zijn gewogen en veel te licht bevonden. Suriname: Quo Vadis?

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Keerpunt De West

10-10-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics