Nickerie.Net, zaterdag 08 oktober 2011


Situatie afkalving Nickerie onder controle

Geplaatst: 07/10/2011

Nickerie -  De situatie rond de afkalving van het stuk terrein dat grenst aan de Nickerierivier is thans onder controle, zegt waarnemend districtscommissaris van Nickerie Roliene Samsoedien. Er is een onderste laag geplaatst die dient als versteviging. De komende dagen wordt er geen springvloed verwacht. Tegen deze achtergrond is er voorlopig geen gevaar, zegt de dc.

Thans is de oever opgevuld en voorzien van heipalen. Dit is als voorzorgsmaatregel getroffen om te voorkomen dat de kwestie verergert. Samsoedien benadrukt dat ter structurele aanpak van het probleem er heipalen geplaatst moeten worden, bestaande uit een speciale houtsoort. Deze is niet verkrijgbaar in Nickerie en moet uit Albina en Brokopondo gehaald worden. Het is te verwachten dat deze palen de komende dagen in het district arriveren. Na de plaatsing van deze heipalen kan overgegaan worden tot opvulling en versteviging van de oever. De dc benadrukt dat er in de omgeving een graafmachine ‘standbye’ is die meteen kan worden ingezet indien zich een calamiteit mocht voordoen.

Bij de afkalving is meer dan 280 vierkante meter land verloren gegaan. Een deel van de slachtruimte van de moskee te Paradise, welke aan de Nickerierivier grensde, is in de rivier afgekalfd. De keuken van de moskee bevindt zich momenteel op nog geen halve meter afstand van de rivier. Secretaris van de moskee Aziz Kalidien benadrukt dat hij een afkalving van bijkans 280 vierkante meter voor de eerste keer heeft meegemaakt. Vanwege de afkalving bevindt de keuken van de moskee zich thans op nog geen halve meter van de Nickerierivier. Kalidien is het over eens dat er een structurele aanpak vereist is.

 

Asha Bhagwat

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS

12-09-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics