Nickerie.Net, woensdag 19 oktober 2011


Maakt Bouterse van Suriname weer een schuldenland?

Paramaribo - Een land, dat omvangrijke schulden heeft bij buitenlandse banken en andere financieringsinstellingen is een schuldenland. Zo een land kan in staat zijn zich aan de aflossingsvoorwaarden en de rente te houden, gesteld door de buitenlandse bank of andersoortige financieringsinstellingen. Er is dan geen vuiltje aan de lucht en zo zullen meerdere buitenlandse banken bereid zijn geld aan dat land te lenen. Een schuldenland hoeft nog geen wanbetaler te zijn. Echter is het zo dat de landen, die geld in het buitenland lenen en hun schulden niet volgens de overeenkomst aflossen, veeltallig zijn.  We kennen bijvoorbeeld de buitenlandse schuld van ons buurland BraziliŽ in de jaren tachtig, die in de vele miljarden liep en de ontwikkeling van het land op een ongekende wijze stagneerde. De Brazilianen hebben uiteindelijk door noeste arbeid en beter economisch, financieel en monetair beleid zich weten te ontworstelen aan deze buitenlandse schuld en lenen thans zelfs geld aan andere landen. 

Suriname heeft ook zeker 25 jaar de naam van schuldenland gehad door in 1984 een enorme lening bij BraziliŽ te nemen.  Na deze lening volgden nog vele andere bij landen en banken.  Suriname werd een schuldenland van formaat en vooral de schulden, gemaakt door de NDP-regering onder Wijdenbosch accentueerden ons als schuldenland. Door de torenhoge schulden geraakten wij als land steeds meer in diskrediet in het buitenland en werd onze kredietwaardigheid ernstig aangetast. Dat scheen de heren uit het kabinet van Wijdenbosch (1996-2000) niet te deren en men ging er vermoedelijk van uit, dat na hen de zondvloed wel mocht volgen.  Er werd maar geleend en men stoorde zich niet aan de gevolgen voor de gehele staatshuishouding, de Surinaamse munt en natuurlijk het Surinaamse volk. 

Dat exponenten van de zogeheten revolutie en later de NDP ons in het verleden al in de grootste problemen hebben gebracht door op onverantwoorde wijze met de staatsfinanciŽn om te gaan, staat als een paal boven water. Hun onverantwoordelijk gedrag is in verschillende verslagen door deskundigen opgetekend en uitgegeven. Wat er onder de revo en de regering-Wijdenbosch op de Centrale Bank van Suriname gebeurde was gewoon hemeltergend.  Om de lezers van Keerpunt een idee te geven van hoe onverantwoordelijk met staatsgelden en leningen is omgesprongen publiceren we een tabel, opgenomen  in het Rapport van de Commissie Inventarisatie Staatsschuld  van 23 maart 2001.  De lezer kan dan zelf opmaken hoe groot de binnenlandse en buitenlandse staatsschuld van ons land op 15 november 2000 bij het vertrek van de NDP-regering onder Wijdenbosch wel was.  Als we naar de opsomming van de buitenlandse schuld in 2000 kijken, dan zien we een totale buitenlandse schuld van US dollar 505.986.753,81.

Na het aantreden van governor Andrť Telting heeft deze eerlijke man ervoor gezorgd, dat het overgrote deel van de buitenlandse schuld werd terugbetaald, hetgeen uiteindelijk resulteerde, in een gunstige verbetering van onze kredietwaardigheid en dat werd aangeduid in betere ratings door Standard & Poors, Fitch, Moodyís, en het IMF.  Suriname werd wederom op het spoor gezet van een solide en welgedekte SRD.  De  SRD was volgens Telting kort voor zijn verscheiden voor de volle honderd procent gedekt. Alleen in het terugbetalen van de Amerikaanse buitenlandse schuld is Telting niet geslaagd. In een vorige editie van Keerpunt schreven we waarom hij daarin niet slaagde. Deze schuld is nog zeer aanzienlijk en Suriname zal koste wat het kost de Amerikanen moeten terugbetalen voor geleverde goederen tijdens de regering-Shankar. We zijn er dus nog niet helemaal uit, en moeten ernaar streven onze buitenlandse verplichtingen volledig na te komen. De schuld aan de VS zal daarom moeten worden betaald. Die mag niet blijven liggen, want de boeterente die op dit bedrag rust wordt steeds groter en we moeten uitkijken, dat die op den duur niet het dubbele wordt van de initiŽle schuld.

Thans hebben we te maken met de regering van de Mega-Combinatie, die weer de neiging vertoont om op grote schaal geld in het buitenland te gaan lenen. Bij de jaarrrede van president Bouterse in De Nationale Assemblťe sprak hij op denigrerende wijze over het Ďleningenplafondding dat naar zijn mening niet hoog genoeg is en naar zijn mening maar moet worden verhoogd. Duidelijk is, dat Bouterse geen economische achtergrond heeft en van monetaire zaken niet veel snapt. De man vindt dat hij prestigeprojecten moet uitvoeren en daarvoor moet er geld op tafel komen. Als dat niet lokaal te verkrijgen is dan moet het maar uit het buitenland gehaald worden. Vermoedelijk is Bouterse nauwelijks of niet geÔnteresseerd in de voorwaarden, die kleven aan het aangaan van buitenlandse leningen en de daaraan inherente rentevoet. Ook is de man vermoedelijk niet goed op de hoogte van de verdien- en terugbetalingscapaciteit van dit land om te kunnen inzien dat we bepaalde zware leningen niet zullen kunnen terugbetalen, althans niet op korte termijn. 

Onverantwoord geld gaan lenen zal ons in de grootste problemen brengen en onze ratings weer doen verslechteren. Geen mens leent geld als hij of zij vooraf weet, dat het met de terugbetaling van de lening niet zal lukken of vlotten. Als je geld leent moet je het terugbetalen en dat staat als een paal boven water. Banken en landen  kunnen een ander land behoorlijk in de tang nemen als dat land in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.  Bouterse moet gewoon met meer aandacht en begrip gaan zitten luisteren naar een Hoefdraad en Wijnerman, want die snappen wel waar ze over praten en in het bijzonder wanneer het om het aangaan van veel te grote buitenlandse leningen gaat. Ook dient Bouterse te weten, dat men thans in het buitenland heel goed uitkijkt bij het verstrekken van geld aan landen, die in het verleden en onder een bepaald regiem als wanbetalend te boek hebben gestaan.  Men weet thans heel goed in het buitenland, dat exponenten van de NDP aan de politieke macht in Suriname niet bepaald te vertrouwen zijn voor het aflossen van aangegane schulden.

Uit verschillende hoeken van voornamelijk experts is de regering en de president erop gewezen niet lukraak meer geld te gaan lenen in het buitenland en dat het verhogen van het leningenplafond dodelijk zal zijn voor dit land. We hopen dan ook, dat men niet zal doorgaan met dwaze plannen en niet op grote schaal leningen gaat plegen en ons weer levensgroot zal doen prijken als schuldenland en dan wel in ongunstige zin. Dat Bouterse niet veel snapt van economie is alvast een minpunt. Als de man uit puur populistische overwegingen wenst door te gaan met  zijn prestige objecten en daarvoor koste wat kost geld wenst te gaan lenen en niemand die plannen kan stuiten, dan hebben we als land en volk een groot probleem. De gevolgen van deze leenwoede door onverantwoordelijk en ondeugdelijk bestuur zullen in de komende generaties nog voelbaar zijn en dit land in zijn ontwikkeling ernstig remmen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Keerpunt DE West

19-10-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics