Nickerie.Net, maandag 24 oktober 2011


Alendy: Grondenrechten onvoldoende met achterban besproken

Caprino Alendy, voorzitter van Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), vindt dat er onvoldoende gesprekken zijn gevoerd tussen politieke leiders en de achterban van de Marron en Inheemse gemeenschap. “Ik weet van mijn partij dat er niet is gesproken. Van de anderen weet ik niet”, zegt Alendy.

BEP-voorzitter Caprino Alendy en John Nasibdar, voorzitter Nieuw Suriname tijdens de persconferentie van president Desi Bouterse zondagmiddag.

De Marron en Inheemsen hebben tot verrassing van president Desi Bouterse een ander standpunt hebben ingenomen over het grondenrechtenvraagstuk, zonder dat hiertoe tekenen waren. Bouterse zei dat samen met alle betrokkenen de conferentie is voorbereid. Alendy zegt dat in de negen maanden van voorbereiding op de grondenrechtenconferentie de Inheemsen en Marrons niet genoeg ruimte hebben gekregen hun standpunt te onderbouwen.

Nog niks verloren Alendy zegt dat verschillende standpunten zijn rond het grondenrechtenvraagstuk. “Men heeft niet genoeg gebruik gemaakt van de ruimte in de afgelopen periode om de verschillen te bespreken. Dat is van zowel de politieke als de kant van de Marrons en Inheemsen”, zegt hij.

Volgens Alendy zou er dan tijdig tot een vergelijk zijn gekomen en voorkomen zou kunnen worden dat de regering plots geconfronteerd werd met een compleet nieuwe houding van de groepen. Volgens de politicus is nog niets verloren en zal er nu voldoende gecommuniceerd moeten worden. “Wat niet is besproken, zal nu op tafel gelegd moeten worden”, zegt hij.

Manipulatie President Bouterse heeft op een persconferentie zondag gezegd dat het volgende traject is om deze kwestie aan De Nationale Assemblee voor te leggen. Volgens Bouterse zou het mislukken van de grondenrechtenconferentie te maken hebben met manipulatie.

Jennifer van Dijk-Silos, die jaren betrokken is bij dit vraagstuk, zegt dat de manipulatie vooral gezocht moet worden in de richting van buitenlandse organisaties. Volgens haar is er teveel geluisterd naar buitenlandse advocaten, terwijl Suriname genoeg deskundigen heeft. De situatie in het buitenland is niet vergelijkbaar met Suriname. In Peru bijvoorbeeld maken indianen 90% van de bevolking uit. In Suriname behoort ongeveer 17% tot de Inheemsen en Marrons.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

22-10-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics