Nickerie.Net, woensdag 02 november 2011


Najaarsinzaai 2011 ingeluid in Nickerie

Beta Debidien, 01/11/2011

NIEUW-NICKERIE - Middels het openstellen van de hoofdlozingen die in verbinding staan met de Nanizwamp heeft het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West de najaarsinzaai 2011 ingeluid in Nickerie. Rijstboeren hebben nu de gelegenheid om water in te laten, zodat zij kunnen overgaan tot het nat bewerken van de arealen. Het is verwachtbaar dat de eerste arealen na het komend weekeind ook ingezaaid zullen worden. “We zijn op schema en hebben ook water om een probleemloze inzaai te kunnen realiseren dit seizoen. De inzaaiperiode is vastgesteld van 5 november tot en met 31 december 2011”, zegt Jagnanan Ganpat, coördinator LVV Regio-West.

De hoofdinlaat bij de Naniverdeelwerken. Via deze inlaatkoker worden de rijstarealen in het westen van Nickerie bevloeit.dWTfoto/ Beta Debidien -.

Volgens hem is er voldoende water in de zwamp om de gewassen te bevloeien. Het water staat ongeveer 80 centimeter boven het maaiveld, wat betekent dat de hooggelegen arealen in de diverse polders via de zwaartekracht bevloeid kunnen worden. De inzaai in Wageningen zal wat later aanvangen, omdat daar nog een hoeveelheid padie in het veld ligt.

Uit calculatie van Ganpat blijkt dat ongeveer 2.500 hectare rijpe padie nog geoogst moet worden. “In Wageningen hebben we nog 1.500 ha in het veld, terwijl bij de grootlandbouw ongeveer 1.400 ha en bij de klein landbouw iets meer dan 100 ha padie binnengehaald moet worden.” Wat het onderhoud van de infrastructuur betreft, zegt Ganpat dat het werk in de landaanwinningsprojecten reeds gegund is. De aannemers zijn op schema met hun activiteiten in de diverse polders. Er is nog een project in uitvoering in Euro-Zuid.

Op de vraag wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de inzaai, zegt Ganpat, dat hij nog geen prognose kan maken, omdat nog een hoeveelheid padie geoogst moet worden. De krant verneemt van Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), dat slechts 50 procent van het geoogste areaal droog is bewerkt. “Het betekent dat de inzaai iets minder zal bedragen in dit tussenseizoen, omdat vanwege drassigheid van de velden niet overal bewerkt zal kunnen worden”, legt Oemraw uit. Hij is niet te spreken over de prijzen van ureum, chemicaliën en alle andere inputs die de laatste dagen fors stijgen. “Zelfs zaaizaad is verhoogd met SRD 5 per baal van 70 kilogram, terwijl we een daling hebben gehad in de opkoopprijzen van een baal natte padie van 79 kg.” De SPBA-voorman adviseert de overheid om zelf voor de productie van zaaizaad te zorgen, omdat er voldoende terrein is waar origineel zaad geproduceerd kan worden.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Erasmus MC

31-10-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics