Nickerie.Net, woensdag 02 november 2011


Ooggetuigeverslag bij ontruiming Tigri

Tekst: Lloyd Djendje, 01/10/2011

Izaak Sommer was er bij toen Tigri in 1968 werd ontruimd. Hij werkte er als opzichter bij de dienst Waterkrachtwerken (BWKW) als praktijkambtenaar 1ste klasse. Toch maakte hij geen deel van de groep vrijwilligers die door de minister van Justitie en Politie werd gehuldigd.

Sommer volgde samen met een groep een eenvoudige politieopleiding om te kunnen werken in het betwist gebied. Onder leiding van topograaf Radja van het Centraal Bureau voor Luchtkartering, vertrok de vrijwilligersgroep vanuit Paramaribo naar het gebied. Daar hielp Sommer met het kappen van tracés om het Tigri-gebied te ontsluiten. Suriname voerde al een hele tijd beheersdaden binnen het gebied. Er was al een heel mooi vliegveld aangelegd. Daarvoor zijn bomen omgehakt met de bijl en stompen ontworteld. Pas later heeft Openbare Werken en Verkeer een bulldozer ter beschikking gesteld. Vanaf het vliegveld van Kuruni was er een lijn gekapt tot Tigri. Er stond een politiepost bij het vliegveld. Overdag werden er werkzaamheden uitgevoerd door zo’n dertig man in het bos, waar er ook een kamp was opgezet. Het was enkele kilometers verwijderd van de airstrip. Guyana voerde vaker met watervliegtuigen verkenningsvluchten boven Tigri uit en gaf aan dat het tot Guyana behoorde.

“Op een dag tegen half zeven ‘s morgens, toen de verschillende groepen arbeiders bezig waren te werken, hoorden we het geluid van vliegtuigen boven het gebied. Later bleek dat het om drie twin otters ging. We hoorden ze landden op de airstrip. Het volgende wat we waarnamen waren geweerschoten”, herinnert Sommers zich nog levendig. “Toen we het geluid hoorden, besloten we snel te gaan kijken. En we zagen Guyanese militairen rennen op het vliegveld. De politiemannen die de wacht deden, vluchtten het bos in.” Alleen een agent Van Dams werd gegijzeld en meegenomen naar Guyana. De buren hadden de politiepost bezet. “Wij die geen militairen waren, hadden maar vier jachtgeweren bij ons en onopgemerkt trokken we ons liever terug in het bos met de bedoeling Tigri te verlaten”, memoreert Sommer. Ze liepen vanaf die ochtend tot een uur ’s ochtends de volgende dag voordat ze veilig waren. Omdat meetinstrumenten en andere belangrijke apparaten in allerijl waren achtergelaten in het kamp in het bos, werd gevraagd om toch terug te keren om een deel van die spullen te halen. Sommer, een zekere Bierdja en een motorist gingen terug vanaf vliegveld Kuruni. Bij hun kamp in Tigri aangekomen, verzamelden ze hun spullen. Wat niet meegenomen kon worden, werd in brand gestoken. Volgens Sommer hoorden zij opeen weer een twin otter opstijgen. “Zij hebben de rookontwikkeling gezien.” Na een paar dagen werd Van Dams teruggestuurd naar Paramaribo.

Bij de laatste huldiging van een groep vrijwilligers door de minister van Justitie en Politie, was Sommer er niet bij. Terwijl hij had meegediend en later kampleider werd. Hij leidde groepen naar het bos voor werkzaamheden. “Ik wil niet djaffen, maar ik deed mijn werk goed.” Ondertussen hebben zich meer personen aangemeld bij Justitie en Politie, die ook niet gehuldigd zijn.

Tigri

Tussen de rivieren de Boven-Corantijn (door GuyanaNew Rivergenoemd) en de Coeroeni en de Koetari ligt een gebied dat wordt betwist door Suriname en Guyana. Dit gebied staat bij ons bekend als het Tigri-gebied en in Guyana als deNew River Triangle. Op 19 augustus 1969 vielen Guyanese manschappen van de Guyana Defence Force Tigri binnen. Post Tigri werd op dat moment bemand door de Surinaamse Defensie Politie (Defpol). De Regerings Voorlichtings Dienst Suriname berichtte dat twee Guyanese vliegtuigen met manschappen op de airstrip bij het kamp Tigri waren geland, waarbij met automatische wapens het vuur werd geopend op de aldaar aanwezige Surinaamse manschappen, “die uit zelfverdediging terugschoten”. Guyana betitelde het incident als het verdrijven van illegalen op hun terrein.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

31-10-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics