Nickerie.Net, zaterdag 05 november 2011


'CBvS presentatie lijkt teveel op het verlengde van regeringspropaganda'

Geplaatst: 04/11/2011

Paramaribo -  Uit de diverse presentaties van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) blijkt dat de CBvS wel luistert naar deskundigen welke buiten de bank werken, maar in de gepresenteerde verhalen van CBvS zit er nog teveel (internationale) theorie. De bewoordingen van CBvS lijkt op een verlengstuk van de regeringspropaganda. Het macro-economische plaatje geschetst door de CBvS in haar presentatie "Macroeconomic and financial risks" d.d. 21 oktober is ook zo eentje. Deze is onder meer behandeld op de Surinaamse ambassade in Frankrijk. ‘Ik typeer deze presentatie als een reis, zonder een concrete economische bestemming. Misschien heeft de CBvS de reis naar Frankrijk veel te ‘letterlijk’ genomen’, grapt financieel rechtsgeleerde Robby Makka tegenover DBS.

CBvS Governor Hoefdraad (l) en Robby Makka  (r)

In deze presentatie gaat de Centrale Bank-president in op het gunstig economisch verhaal in Suriname. Volgens Makka bestaat de presentatie van CBvS uit tien 10 slides, zonder dat het fiscaal beleid, foreign direct investment policy, of de BBP-cijfers concreet zijn behandeld. ‘Ik kan mij wel voorstellen dat Frankrijk niet de plek is om te zeggen dat er nog geen begrotingsbehandeling heeft plaatsgevonden, dat de ingediende begroting is ingetrokken, dat we nog geen goedgekeurd MOP hebben, dat de inflatie tot juni dit jaar in de dubbele cijfers was en dat er nog geen moderne nieuwe bancaire wetgeving is’, zegt Makka.

De presentatie had een marketingachtige strategie om investeerders aan te trekken. ‘Ik had liever dat de president, de vicepresident of de minister van HI daarnaar toe zou gaan’, zegt Makka. Volgens Makka, heeft de monetaire autoriteit zich meer als een verlengde van de regering gedragen dan als een neutrale financiële toezichthouder. De governor zei onder meer dat de huidige monetaire situatie optimistisch te noemen is. Hij heeft het beleid ten aanzien van investeerders ook uiteengezet. Hoefdraad kenschetste de macro-economische situatie als ‘optimistisch’. ‘Onze economie is op dit moment zeer stabiel.’

Ingegaan werd op de wereldrisico's die Suriname beïnvloedt, dat IMF de economische groei conservatief heeft gemaakt, dat S&P Suriname een betere credit rating heeft gegeven etc. In een sheet werden onder andere de toename van de prijs van goud en de binnenlandse risicofactoren in schema ’s en grafieken behandeld.

Ook gaf de governor aan dat begin januari de regering het noodzakelijk achtte enkele maatregelen te treffen, die de economie een opwaartse ontwikkeling hebben gegeven. Bedoeld werd de devaluatie en de gouvernement take. ‘Er wordt een zeer voorzichtig en prudent beleid gevoerd. En toch hebben we meevallers in de economie’, zei de governor. ‘De exportproducten met name in de mijnbouw hebben goede performances gehad, en dat heeft niet gemaakt dat de overheid overging tot wilde uitgaven.’ Hoefdraad complimenteerde de regering en de overheid voor de wijze waarop ze zeer behoedzaam omgaan met de aanwezige financiële middelen. Volgens Makka moet het investeringsinstituut definitief komen, gekoppeld met een mineraalbedrijf. Mogelijk dat Frankrijk Suriname hierbij kan helpen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS / FOS Network

05-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics