Nickerie.Net, dinsdag 08 november 2011


Adjai Seetal: ‘Geen enkele parlementariër pleit voor rijstboeren‘ 
Geplaatst: 08/11/2011

Nickerie -  ‘We hebben 4 parlementariërs uit Nickerie, en geen enkele van ze pleit voor de rijstboeren in het parlement. We hebben totaal niets aan ze’, laat padieboer Adjai Seetal uit Wageningen gebelgd weten. ‘Deze personen hadden gedurende de verkiezingscampagnes hun mond vol van het tot ontwikkeling helpen brengen van de rijstsector. Na hun aantreden hebben ze noch oog noch oor voor de rijstboeren.’
‘Ze hadden ons goedkope diesel en kunstmest beloofd. En wat zien we nu gebeuren, we hebben te kampen met het tegenovergestelde. We moeten juist heel duur betalen voor deze zaken. We hebben niets aan deze parlementariërs. Ze zitten voor spek en bonen in het parlement.’ Seetal zegt dat er slechts een oppositielid gedurende zijn zittingsperiode er werk van maakte om de problemen waarmee de rijstboeren te kampen hebben, aan te kaarten in het parlement. ‘En deze persoon is Soedeschand Jairam geweest.’

Medio deze maand gaat de nieuwe padie-inzaai van start, maar de primaire en secundaire kanalen te Wageningen zijn nog steeds niet opgeschoond door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. ‘Het is een kwalijke zaak’, zegt Seetal die beslist geen goed woord over heeft voor de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. ‘We hebben het vertrouwen niet in de LVV-minister. Hij heeft geen daadkracht. Hij zorgt voor het doodbloeden van deze sector.’

Dagblad Suriname sprak ook met de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynannan Oemraw. Hij wijst er ook op dat het district 4 volksvertegenwoordigers telt. Hij heeft een andere mening. Volgens hem laten slechts Lekhram Soerdjan van de VHP en Rachied Doekhie van de NDP hun stem horen in het hoogste college van Staat wanneer het aankomt op de rijstsector. ‘Maar de overige 2 zitten daar alleen voor hun schadeloosstelling’, zegt hij breeduit. Oemraw wijst erop dat hij een brief, waarin de problemen van de rijstboeren staan opgesomd, persoonlijk thuis had bezorgd bij de assembleeleden Prem Lachman van Nieuw Suriname en Refano Wongsoredjo van de KTPI. ‘Maar ze hebben niets ermee gedaan in het parlement.’

Lekhram Soerdjan had reeds in het begin van zijn aantreden regering Bouterse aan herinnerd voor de afschaffing van de extra overheidsbelasting op brandstof voor landbouw, echter werd deze actie van Lekhram Soerdjan niet in dank afgenomen door de NDP's. Rashied Doekhie begon toen meteen aan zijn stoelpoten te zagen om hem eruit te wippen als directeur van Adron. Later geraakte Rashied Doekhie zelf in een kunstmestzwendel samen met Rijstindustrieel Imro Manglie, waarbij boeren zwaar bedrogen uitkwamen. Een met NDP-vlag gedecoreerde boot bracht vooral duurdere kunstmest in plaats van de spotgoedkope kunstmest, die door de president was beloofd. 

Oemraw legt er de nadruk op dat de volksvertegenwoordigers niet moeten vergeten dat ze deel uitmaken van het parlement, dankzij de stemmen van de rijstboeren. Deze sector ziet er bepaald niet rooskleurig uit. De export zou een trage verloop hebben, waardoor de boeren laat over hun financiën kunnen beschikken. Dit, terwijl zij het geld hard nodig hebben voor het plegen van investeringen.

Asha Bhagwat

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS / FOS Network

07-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics