Nickerie.Net, zaterdag 12 november 2011


Ramnandanlal slaat de plank mis inzake 8 december 1982

INGEZONDEN - Hoewel ik zelf geen tegenstander ben van de gedachte dat de gebeurtenissen van 8 december 1982 onderzocht zouden kunnen worden door een nationale commissie voor Waarheid en Verzoening. – sterker nog, ik heb mij recentelijk in de media een voorstander getoond van die gedachte – heb ik mij danig geërgerd aan uitspraken van Henk Ramnandanlal over deze kwestie op de website NoSpang onder de titel “Het wachten is op de volledige waarheid van 1982”. In dit stuk doet Ramnandanlal allerlei insinuaties, dat de slachtoffers van 8 december 1982 betrokken zouden zijn geweest bij de voorbereidingen van een bloedige coup eind 1982 met een dodenlijst van 900 personen, de zogenaamde  ”rode kerst”.

Als bron hiervoor citeert Ramnandanlal de Nederlander Peter van Haperen, die zich voordoet als een voormalige Nederlandse inlichtingen officier. Wat Ramnandanlal er niet bij vertelt,  is dat Van Haperen een fantast is die enkele jaren geleden ontmaskerd werd in het TROS tv-programma Opgelicht! als een nep-advocaat, die gepensioneerden in Benidorm tienduizenden Euro’s aftroggelde. Ook is er geen enkel bewijs dat hij ooit voor de Nederlandse Defensie heeft gewerkt.

Veel betrouwbaardere getuigenissen over de gebeurtenissen van december 1982 vinden we in boeken als “De decembermoorden in Suriname: verslag van een ooggetuige” van de Javaans-Surinaamse politicus en minister Jan Sariman (met Roy Horb als voornaamste bron) en ook in het boek van André Haakmat “De revolutie uitgegleden”.

Als de PALU nu ineens aan waarheidsvinding wil gaan doen, dan denk ik dat ze eerst maar eens een licht moeten schijnen over hun eigen rol in de aanloop naar 8 december 1982. Uit meerdere documenten en getuigenissen blijkt namelijk, dat het PALU-toppers waren die destijds  bij de  militaire top aangedrongen hebben op een keihard optreden, om het verzet onder de Surinaamse bevolking uit te roeien.  Niet voor niets is één van hen verdachte in het betreffende strafproces.

Ruim twee maanden na de december gebeurtenissen, om precies te zijn op 28 februari 1983, werd in Suriname de regering Alibux geïnstalleerd, met daarin een PALU premier, drie PALU ministers en ook nog twee ministers die aan PALU gelieerd waren.  Het lijkt een beloning te zijn geweest voor aan de militairen bewezen diensten en adviezen. Wat die adviezen waren, laat zich raden.

Als de PALU-toppers het serieus menen met nationale verzoening en waarheidsvinding, zouden ze zich mijns inziens beter kunnen beperken tot hun eigen rol en insinuaties over de vermeende rol van de slachtoffers  voortaan beter achterwege kunnen laten. Tenzij daar serieuze bewijzen voor aanwezig zijn. Maar dan waren die natuurlijk al lang ingediend bij de Krijgsraad te Boxel.
 

(Jan Gajentaan)

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

10-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics