Nickerie.Net, woensdag 16 november 2011


President kon door ontstentenis decoratie niet verrichten

Paramaribo - President Desi Bouterse is vandaag voor enkele uren niet in staat geweest zijn functie als staatshoofd te vervullen. Bij de decoratieplechtigheden in het presidentieel paleis werd in eerste instantie vicepresident Robert Ameerali aangekondigd als waarnemend staatshoofd.

Leden van de raad van ministers bij de decoratie. Links vicepresident Robert Ameerali en zijn echtgenote. (Foto: Ramon Keijzer)

Het hoofd protocol én Ameerali verontschuldigden de president door zijn plotselinge ontstentenis bij deze plechtigheid. De activiteit werd eerst afgezegd, waarna toch besloten werd dat Ameerali de decoratie zou verrichten.

Werkt van huis uit Perschef Clifton Limburg om nader uitleg gevraagd, zei dat de president op dat moment afwezig was en dat de vicepresident voor het staatshoofd waarnam. “Persoonlijk gaat het goed met de president”, aldus Limburg. Hij zei erbij dat de president niet in het ziekenhuis is maar vanuit zijn huis werkt en zich niet fit genoeg voelde om de plechtigheid bij te wonen. Verder zou er niets aan de hand zijn.

Limburg werd er op gewezen door journalisten dat grondwettelijk sprake is van een waarneming in zijn functie wanneer de president niet in staat is zijn bevoegdheden uit te oefenen. “Ik moet u daarvoor verwijzen naar de heer Van der San, de directeur van het kabinet voor dit soort bestuurlijke zaken”, zei Limburg. Hij wilde verder niet ingaan op vragen over de gezondheid van de president. Een stafmedewerker van het kabinet van de president zei toen dat de protocollaire aankondiging niet correct zou zijn geweest. Volgens hem zou de president zich gewoon onwel voelen.

Protocollaire fout De media zijn enkele dagen terug geconvoceerd voor de decoratieplechtigheid. Twintig minuten voordat die zou aanvangen, kwam er een bericht van de perschef dat de decoratie “vanwege onvoorziene omstandigheden geen voortgang zou vinden tot een nader tijdstip”. Kort daarna werden de media gebeld dat de decoraties wel zullen plaatsvinden.

Bij het tweede gedeelte van de ceremonie, toen een andere groep personen moest worden gedecoreerd, werd Ameerali aangekondigd als vicepresident. In artikel 98 van de grondwet staat dat het ambt van president wordt waargenomen door de vicepresident indien, de president buiten staat is verklaard zijn bevoegdheden uit te oefenen, indien de president de uitoefening van zijn bevoegdheden tijdelijk heeft neergelegd, zolang de president ontbreekt of afwezig is en indien (in het geval voorzien in artikel 140) een vervolging tegen de president wordt ingesteld.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

15-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics