Nickerie.Net, donderdag 17 november 2011


‘Surinamers zijn niet verzekering-minded’ 
Geplaatst: 16/11/2011

Paramaribo -  ‘Surinamers zijn over het algemeen niet verzekering-minded’, geeft Ganesh Laigsingh, hoofd van de afdeling Centrale Schade Administratie van de verzekeringsmaatschappij Fatum in Paramaribo, desgevraagd aan Dagblad Suriname te kennen. Hij is ook belast met de coördinatie in Nickerie. Bij de felle brand maandagavond in Nickerie, waarbij de panden India Bazaar, Silas CV en de twee verdiepingen van Pak Hap Restaurant door brand verloren zijn gegaan, betreft het cliënten van Fatum. Gistermorgen bevond Laigsingh zich dan ook ter plekke voor oriëntatie.

Als voorbeeld haalt Laigsingh aan de WAM (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). Hier kunnen de personen niet onder uit, omdat deze verplicht is. ‘En wanneer iets niet verplicht is bijvoorbeeld brandverzekering dan is het betalen van premie prioriteit nummer 100 bij de burgers. Wij moeten achter de personen aanzitten.’ Laigsingh is zich van bewust dat vele huizen door brand worden verwoest zonder dat deze tegen brand waren verzekerd. Bijkans 80% tot 90% van de woningen die uit eigen middelen zijn gebouwd, zijn niet tegen brand verzekerd. Maar huizen die middels leningen bij de bank gebouwd worden, zijn verplicht een brandverzekering te sluiten.

Bij ondernemingen en bedrijven doet zich een andere trend voor. Bij hen is verzekeren tegen brand prioriteit nummer een. Het is Laigsingh vooral opgevallen dat de Chinezen niet sollen met het sluiten van een brandverzekering. ‘Ze zijn zich er zo van bewust dat wanneer ze een pand ergens huren, zij hun voorraad meteen laten verzekeren.’

De stelling dat de premie voor het verzekeren van woningen te duur zou zijn, wordt door Laigsingh van de tafel geveegd. De premie voor een stenenwoning is twee en een half promille van het verzekeringsbedrag. De premie voor een gemengde woning die gedeeltelijk uit steen en hout is opgetrokken bedraagt 3.75 promille van het verzekeringsbedrag. De premie voor een totaal uit hout opgetrokken woning behelst 5 promille van het verzekeringsbedrag.
Een gemengde woning die gedeeltelijk uit steen en hout is opgetrokken, heeft een premie van 3.75 promille van het verzekeringsbedrag. Het verzekeringsbedrag is SRD 200.000. De premie die jaarlijks betaald moet worden, bedraagt tussen de SRD 600 en SRD 700. Maar de klant wordt ook tegemoet getreden. De klant wordt in de gelegenheid gesteld om de aflossing binnen 3 tot 4 maanden te voltooien.

Asha Bhagwat


Nickerie.Net

Het verzekeringsbedrag is in deze zeer discutabel. De verzekeraar hanteert veelal de marktwaarde van een woning en juist daar zit het probleem. De huizen worden getaxeerd met willekeurige marktwaarde, die totaal ontwricht is vooral door de Suri-Nederlanders. Prijzen lijken steeds meer op Nederlandse prijzen. Een huis met lokaal materiaal en arbeid, dat zo'n 25.000 euro zou kosten, wordt verhandeld voor 80-120.000 euro.  Verzekeraars hebben vaak de neiging om de marktprijs te hanteren als verzekeringsbedrag, waarbij vooral verdiend wordt aan de hierdoor ontstane hoge premies. Op hun beurt sluiten de verzekeraars een overeenkomt met buitenlandse verzekeraars, die een veel lagere premie hanteren. Bestaande huizen in de polders moeten vanwege de opgevoerde marktwaarde als verzekerd bedrag gauw premies betalen van 500-1500 usd per jaar. Dit is zeer hoogdrempelig voor de meeste eigenaars en kiezen dan maar liever onverzekerd te blijven.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

16-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics