Nickerie.Net, vrijdag 18 november 2011


Hypocrisie en het quorumspook

Hypocrisie, is de huichelarij of het voorwenden van geloof, gevoelens, moraal of deugden, zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden zelf in de praktijk te brengen, in het bijzonder bij het bekritiseren van anderen. Men zegt weleens dat alle politici politieke hypocrieten zijn, maar dat is natuurlijk niet waar, er zijn ook politici die daadwerkelijk opkomen voor de belangen van het volk.

André Misiekaba zei onlangs in het parlement dat erbij sommige DNA leden en leden van het kabinet verstrengeling van belangen en hebzucht te bespeuren is. Hij zei daarbij ook dat het bekend is, dat president Bouterse ook in de goudbusiness zit.  Maar ging ervan uit dat hij zijn belangen overgedragen heeft omdat de grondwet nevenfuncties verbiedt. Dat de president zijn goudbusiness heeft overgedragen is gewoon kolderiek, Misikaba probeert met zijn opmerking de samenleving in de maling te nemen.

Eerst klokkenluider proberen uit te hangen en gelijk daarna de president proberen te verschonen van belangen verstrengeling en hebzucht, dat is hypocrisie ten top. Door Bouterse te verdedigen  heeft hij wellicht niet door dat hij zelf niet achter zijn eigen standpunt staat. Derhalve heeft hij daarmee zijn eigen standpunt ondergraven.  Ik wil u terugvoeren naar de periode 2000-2010.  In deze periode werd bij aankomst van de DNA leden in het parlement, de presentielijst keurig getekend door de leden, inclusief door Desi Bouterse en Jenny Simons.

Wanneer de oppositie door had dat de coalitie geen quorum had om te vergaderen verleende zij geen quorum, ze ging ervan uit dat de coalitie zelf voor quorum moest zorgen.  Ze verkoos liever om onder de amandelbomen te knikkebollen in plaats van te werken voor het volk. Meneer Breeveld en Anton Paal,  de oppositie van toen moest ook werken, airco’s draaiden ook op volle toeren, er moest ook voor licht en water betaald worden en een vergadering kostte het land ook veel geld. 

De oppositie van toen stond ook op haar politieke strepen om te  scoren. Had zij toen wel respect voor het volk? Meneer Anton Paal was in 2000 ook DNA lid, toen had hij geen probleem om samen met de oppositie onder de amandelbomen te zitten en eind van de maand zijn salaris te toucheren zonder ervoor te werken. Het voormalige DNA lid Desi Bouterse presteerde zelfs om voor een periode van 5 maanden aaneengesloten weg te blijven van het parlement, maar wel zijn salaris toucheerde. Toen had de oppositie kennelijk geen problemen mee.  

De partij van meneer Carl Breeveld DOE  heeft toen nooit van zich laten horen over het gedrag van de DNA leden. En meneer Carl Breeveld moet zich niet gaan verschuilen achter het feit dat hij niet in het parlement zat. De partij had genoeg ruimte om via de media kenbaar te maken dat het quorumspook uit de tijd en onwaardig was, kennelijk heeft men toen dat niet nodig geacht. Om nu aan te kaarten dat het quorumspook uit de tijd en onwaardig, is dat politieke hypocrisie van DOE omdat de partij zich 'heeft uitgeleverd' aan de coalitie.

Dat heeft men allang opgemerkt toen de partij het cijfer 6- gaf aan de regering Bouterse ondanks het slechte beleid. De parlementariërs Carl Breeveld en Anton Paal,  vinden  het gezanik van het Nieuw Front over het quorumspook uit de tijd en parlement onwaardig. Deze opmerking  hebben de twee heren gemaakt naar aanleiding van het bezwaar van de oppositie dat er niet vergaderd mocht worden omdat er geen quorum was. De voorzitter vond dat er wel vergaderd kon worden,  omdat er meer dan helft van de leden de presentielijst getekend hadden.  En volgens haar  hoeven de leden niet lijfelijk aanwezig te zijn zodra zij de presentielijst getekend hebben.

Hun betoog kwalificiceer ik als een politieke hypocrisie. Het was wijlen de heer Ro van Ritter die met dit achterlijke voorstel was gekomen en werd toen ook omarmd door de voormalige DNA voorzitter mevrouw Indra Djwalapersad. Ik hoop dat zij nu wel tot inkeer is gekomen en ingezien heeft dat het voorstel van wijlen Ro van Ritter niet correct was en is. Het aangenomen voorstel van wijlen Ro van Ritter door de DNA slaat als een tang op een varken, zo een voorstel kan juridisch nimmer standhouden, in feite tekent men voor het symbool van aanwezigheid.

De voorzitter zei dat wanneer meer dan de helft van de leden de presentielijst getekend hebben,  ze in feite ook met 3 man kan vergaderen. Dan wil ik voorzitter Jenny Simons meegeven dat ze dan  liever alleen kan vergaderen met de lege banken, want als de meerderheid eenmaal getekend heeft zij niemand meer nodig heeft.  Wat ik van de oppositie heb begrepen, is dat zij altijd wenst te vergaderen, echter moet het openen van de openbare vergadering grondwettelijk geschieden, en daarin hebben ze volkomen gelijk.

Wetten zijn gemaakt om na geleefd te worden, echter zien we dat zelfs in het hoogste college van staat de wet wordt vertrapt en bovendien door de voorzitter van het parlement. Waarmee zijn we eigenlijk bezig in dit land?  Toen het parlementslid Chandrikapersad Santokhi zijn toespraak moest houden was de meerderheid van de leden afwezig. En terecht heeft het lid Ch.Santokhi de voorzitter erop gewezen dat hij zijn speech niet kon houden. Hij confronteerde de voorzitter gelijk met het feit dat ze ook genoodzaakt was de vergadering te verdagen toen zij tot de conclusie kwam dat er onvoldoende belangstelling was vanuit de zijde van de regering.

De heer Santokhi wilde daarmee aangeven dat de voorzitter het gelijkheidsbeginsel moest toepassen.  De voorzitter wist dondersgoed dat zij het gelijkheidsbeginsel en de grondwet geschonden had, maar ging erom heen draaien als een kat om de hete brij. Om dan toch later het besluit te nemen de vergadering voort te zetten. Wellicht is het tot de voorzitter nog niet volledig doorgedrongen dat de handeling van haar strijdig is met de grondwet. En dat ze moedwillig heeft gehandeld tegen elk goed fatsoen in.

De interpretatie die de voorzitter en bepaalde coalitieleden geven aan het quorum gedoe is gewoon idioterie.  Elke interpretatie van een wet of regel moet gebaseerd zijn op billijkheid en redelijkheid.  Redelijkheid en billijkheid behelst de sociaal aanvaardbare normen zoals ze door het gewoonterecht, ongeschreven recht of algemene rechtsbeginselen zijn geformuleerd.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

17-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics