Nickerie.Net, dinsdag 22 november 2011


Heeft Bouterse visie en daadkracht?

Paramaribo - ”I have a dream”, Martin Luther King Jr. said, and what followed was a vision that changed a nation’.  De heer Martin Luther King had een droom, en zijn droom is verwezenlijkt, omdat hij een visie had. Wat is een visie, visie is het beeld of de verwachting die men van de toekomst heeft. Bij het realiseren van de visie is het van belang inzicht te hebben in de partijen die van invloed zijn op de gewenste verandering. Wie werken mee en wie werken tegen bij het veranderen?  En waarom? 

Het gaat bij een visie om een gezamenlijk toekomstbeeld, dat expliciet beschreven is. Het is een collectief beeld, gedeeld door alle betrokkenen, dat een verwachting geeft van de voor de over- heid relevante toekomst.  Het grote probleem binnen de coalitie is, dat de NDP, in deze de voor- zitter van de NDP, de heer Desi Bouterse alles naar zich toetrekt en bepaalt wat er gebeuren moet.  De overige coalitiepartners worden niet betrokken bij de beslissingen,  ze worden pas op de hoogte gesteld wanneer de president de besluiten al genomen heeft.

President Desi Bouterse heeft ‘Big dream but small budget’. President Desi Bouterse heeft grote dromen voor Suriname, echter ontbreekt er bij deze regering aan ontwikkelingsvisie, geld en daadkracht. Hoe wil je dan het land ontwikkelen wanneer je geen toekomstvisie hebt, geen daadkracht hebt, niet met elkaar samen kunnen werken, geen strategie hebt hoe de in de visie gestelde beelden en doelen bereikt gaan worden. De president c.q de regering is nu bijkans 15 maanden aan de macht, en er is tot nog toe weinig gepresteerd, want de ministeries hebben weinig uitvoeringscapaciteit, dus reden genoeg om pessimistisch te zijn.

Als president Desi Bouterse werkelijk visie en daadkracht had,  dan was de samenstelling van deze regering heel anders eruit gezien. Bij de samenstelling van het regeerteam, de benoemingen van de adviseurs, departementsdirekteuren en ambassadeurs ect. is het vreselijk verkeerd gegaan. Bij de benoemingen heeft de president gekeken naar nepotisme, in plaats van ervaring en deskundigheid.  Twee ex-ministers die in het verleden fraude hebben gepleegd werden binnengehaald, de een werd benoemd tot minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de andere tot Staatsadviseur. 

Onlangs zijn er een aantal personen benoemd tot ambassadeur voor het buitenland waarbij deskundigheid en ervaring plaats heeft moeten maken voor nepotisme. Derhalve heeft nepotisme als norm gegolden bij de benoemingen.  De president heeft onlangs toegegeven dat de samen- werking met zowel A-Combinatie als Pertjajah Luhur erg stroef verloopt.  Om de politieke macht en regeermacht te behouden ziet de president machteloos toe hoe de AC en PL ook hun eigen belangen behartigen.   Een tijdje terug had de president op een vergadering te Nickerie al gezegd dat zowel A-Combinatie als Pertjajah Luhur geen ontwikkelingsvisie hebben.  

Jongstleden heeft de president weer uitgehaald naar A-Combinatie en Pertjajah Luhur, dat zij alleen naar hun eigen belangen kijken. Kijkt hij niet uit naar zijn eigen belangen?  Als  je ziet dat zaken verkeerd lopen moet je onverbiddelijk ingrijpen en daadkracht tonen, en niet naar de media toestappen om je beklag te doen.   Door de samenwerking met de A-Combinatie en de Pertjajah Luhur, is president Desi Bouterse zelf aan handen en voeten gebonden, derhalve kan hij geen maatregelen treffen tegen de AC en PL.

Hoewel sommige mensen  tijdens de verkiezingen vanuit de berm als leeuwen gebruld hebben, dat er geen sprake zou zijn van chantage politiek,  blijkt dat de chantage politiek toch om de hoek is komen kijken. Die zelfde mensen moeten nu miauwen als katten.  Desi Bouterse had ook aangegeven dat hij niet bang is voor de chantage politiek, echter wijst de praktijk anders uit.  Hij is gewoon bang om de regeermacht kwijt te raken, hij heeft zelf aangegeven dat als de AC en PL uit de coalitie stappen hij met 23 zetels niets kan doen.  

De KTPI is geen noemenswaardige partij binnen de coalitie, daarom is de president hevig tekeer gegaan tegen deze partij.  Onlangs zijn twee topfiguren bij Openbare werken en Verkeer weg- gehaald wegens fraude. Het frappante ervan is, dat deze twee topfiguren ter beschikking gesteld zijn van de president, in plaats van dat ze ontslagen worden. Waar is de kruistocht tegen de corruptie?  Ik denk dat het nu de hoogste tijd is dat de president zijn eigen beleid gaat evalueren en kijken waar het fout gaat.

Hij moet het falend beleid niet in andermans schoenen schuiven, maar de hand in eigen boezem steken.  Als je goed naar de president luistert,  doet hij voorkomen alsof hij de enige is, die een visie heeft, en de overige partners, de Anjoemara als ‘visie’ hebben.  De regering zal wellicht goede bedoelingen hebben om het land tot ontwikkeling te brengen, echter als je geen visie, daadkracht en uitvoeringscapaciteit hebt zal dat niet lukken.  Ik betwijfel ten zeerste dat de president enige toekomstvisie en daadkracht heeft om het land tot grote hoogte brengen.   

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

17-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics