Nickerie.Net, zondag 20 november 2011


De scheefheid van ons kiesstelsel

In ons kiesstelsel wporden 27 assembleeleden gekozen door binnenlandbewoners en plattelandsbewoners (30% van de bevolking) en 24 stuks assembleeleden worden gekozen door het economisch actieve en geschoolde deel woonachtig in Paramaribo en Wanica (60% van de Surinaamse bevolking). De stem van iemand uit het district (SiSaPaBrokoNiCoMar) is gemiddeld tweemaal meer waard dan iemand uit Paramaribo plus Wanica (ParWani). De stem van een jager/verzamelaar uit Kwamalasemutu is evenveel waard als die van twee docenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De stem van mijn oom uit Saramacca, landbouwersknecht, met een on- en minvermogenkaart is evenveel waard als die van mij en een collega-ingenieur tezamen. Verder lopen de districtsgrenzen langs etnische lijnen. Dus kan je in de districten met goedkoop etnisch gestook zeer makkelijk stemmen krijgen bij vooral de niet geschoolde bevolking.

Alle gezonde maatschappijen creëren een kiesstelsel, waardoor de flinkste mensen van het land in het bestuur komen. Dit was in de oudheid imperatief, omdat men gewoon ondergelopen werd door een buurland als die krachtige bestuurders had. Maar hier is het kiesstelsel door handige jongens zodanig in elkaar gezet dat het hun alleen persoonlijk bevoordeelt en niet het volk. Asabina heeft het zo prachtig gezegd: “Sweef teki assembleeleden”. Die man verdient een Nobelprijs! Dat zijn vele assembleeleden. Etnisch stoken, assembleelid worden, assembleelidsalaris steeds verhogen, om landsproblemen heen draaien en die ten slotte voor zich uit schuiven zonder ze aan te pakken, geld maken en daarna een levenlang genieten van een vorstelijk pensioen. Wat een inzicht van die Asabina! En nooit eerder is het iemand opgevallen!

Laten we ons kiesstelsel eens nader bekijken . In Tabel 1 zien wij het aantal kiezers dat bij de afgelopen verkiezingen gestemd hebben waarna per district het aantal stemmers gedeeld is door het aantal te behalen zetels.

Tabel 1: Huidige zetelverdeling (disproportioneel).                                    Tabel 2: Proportionele zetelverdeling.

Districts

naam

Huidig

Aantal zetels

Aantal
stemmen

Stemmen
per zetel

Zetelwaarde
(t.o.v. Parbo)

 

Districts

naam

Huidig

Aantal zetels

Zetels indien iedereen gelijk

Parbo

17

109624

6,448

1

 

Parbo

17

136

Wanic

7

52642

7,520

0.86

 

Wanic

7

65

Comm

4

15443

3,861

1.67

 

Comm

4

19

Mar

3

8056

2,685

2.4

 

Mar

3

10

Sip

4

9031

2,258

2.86

 

Sip

4

11

Brok

3

4130

1,377

4.68

 

Brok

3

5

Nick

5

18042

3,608

1.79

 

Nick

5

22

Cor

2

1617

809

7.98

 

Cor

2

2

Para

3

9819

3,273

1.97

 

Para

3

12

Sar

3

9095

3,032

2.13

 

Sar

3

11

Hier ziet men dus hoeveel stemmen een zetel per district waard is. In de laatste kolom hebben wij de stemmen per zetel van Paramaribo gedeeld door die van de overige districten. Wij zien dan de overwaardering per district t.o.v. Paramaribo. Een stem in Coronie is bijna achtmaal meer waard dan een uit Paramaribo. Alleen Wanica is ondergewaardeerd. Zelfs in Nickerie, Saramacca en Commewijne zijn de stemmen meer waard dan in Paramaribo.

Ik ben een man die naar oplossingen zoekt. Daarom stel ik het volgende voor: laat Coronie haar twee zetels behouden, want verkregen rechten mag je niet ontnemen, en geef de andere districten wat hun grondwettelijk toekomt. Ik heb het proportioneel voor u uitgezet in Tabel 2. Als Coronie twee behoudt dan krijgt Paramaribo 136 zetels in plaats van 17, Wanica 65, Commewijne 19 enz. Dat is dan pas gelijke rechten voor iedereen!

U begrijpt natuurlijk, lieve lezer, dat dit voorstel niet realistisch is maar het demonstreert de scheefheid van “dit kiesstelsel ding”. Ook het ‘DR- en RR-ding’ is een groot waterhoofd.

Het kiesstelsel hoeft eigenlijk niet te worden veranderd. Slimme mensen kunnen toch winnen! Dat hebben we in de laatste verkiezing gezien. En ik heb sterk de indruk dat Santokhi de methode ook door heeft. De oude politiek heeft het primitieve stamgevoel steeds aangewakkerd. “Stem op ons, want anders zullen wij worden overheerst door de anderen”. En na de verkiezing lach je de hele rataplan uit, want je bent voor vijf jaar binnen en je onnozele, misbruikte achterban danst van plezier met een halve fles zuurwater in de hand want hun mensen zijn binnen! Want ze zullen niet door de “anderen” worden overheerst. Wat een onzin! Wat worden die onnozele mensen toch gepakt! Ze beseffen niet dat ze vijf jaar lang zuurwater gaan drinken omdat ze besluitloze zweeftekies in de top hebben gezet. In onze moderne maatschappij speelt het stamgevoel Goddank steeds minder. Suriname wordt slimmer. In het ontwikkelde deel sterven de etnische parijen een langzame dood. Wij willen voor onszelf in de eerste plaats, een betere maatschappij met kundige mensen in de leiding, onafhankelijk van hun etnische afkomst.

Door Rudi Jadnanansing

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS ingezonden

20-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics