Nickerie.Net, woensdag 23 november 2011


Daderhulp huiselijk geweld binnenkort verplicht
Geplaatst: 22/11/2011

Nickerie -  Binnenkort worden daders van huiselijk geweld, die veelal uit mannen bestaan, verplicht gesteld gecounseld en begeleid te worden om te voorkomen dat zij zich schuldig blijven maken aan huiselijk geweld. Indien zij tegensputteren hulp te nemen, zullen zij de opgelegde gevangenisstraf uitgesproken door de rechter moeten uitzitten in de gevangenis. Dit behoort tot een van de zaken die staat opgenomen in de Wet Huiselijk Geweld.

Deze is tijdens de afgelopen regeerperiode door het totale parlement aangenomen. ‘De wet is er wel, er moeten nog een paar formaliteiten afgehandeld worden’, zegt counselor en trainer van de Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, Shirley Seetal. Zij vindt het van eminent belang dat bij situaties van huiselijk geweld zowel de vrouw als de man, het slachtoffer als de dader, gecounseld en begeleid wordt. Vaak genoeg wil de vrouw niet weg van haar man. Zij heeft graag dat de problematiek van geweld eindigt. Volgens Seetal zal er systeemgericht gewerkt worden met de slachtoffers en de daders. Deze methode wordt al toegepast, waar de man wel bereidwillig is een begeleding te ondergaan. Bepaalde mannen weigeren deze hulp.

Huiselijk geweld komt niet slechts voor onder de vrouwen, maar ook mannen worden slachtoffers van huiselijk geweld. Het laatstgenoemde komt in mindere mate voor. Het stoppen van geweld is een proces, legt Seetal uit. Zij heeft 75 personen uit het district Nickerie getraind in het herkennen van de signalen van huiselijk geweld, deze bespreekbaar te maken en de slachtoffers door te verwijzen naar de relevante instanties. Het zijn personen die een eigen beroep uitoefenen waaronder politie, leerkrachten, verpleegsters, religieuze leiders en personen die deel uitmaken van stichtingen en speciale organisaties. Vanwege hun werkzaamheden kunnen zij slachtoffers van huiselijk geweld makkelijker herkennen en hen verder begeleiden middels de tools die zij gedurende de trainingen hebben aangeleerd.

De indruk bestaat dat het district een hoog gehalte slachtoffers van huiselijk geweld kent. Maar de organisatie kan dit niet staven met cijfermateriaal. Volgens Seetal is er aardig sprake van geweld niet slechts in Nickerie, maar over het algemeen. De getrainde personen kunnen zich vrijwillig opgeven voor deelname aan het netwerk waar zij verder getraind worden om slachtoffers van huiselijk geweld te counselen. Inmiddels hebben 41 personen zich al opgegeven hiervoor.
De 75 deelnemers hebben zaterdag hun certificaat in ontvangst mogen nemen. De trainers van wie zij de achterliggende periode de tools hebben meegekregen, zijn Shirley Seetal en Eric Ezechiels.


Asha Bhagwat


Nickerie.Net extra:

Ook in Nederland is er een actieve campagne tegen huiselijk geweld. Voor meer informatie, zie link en bericht hieronder:

 

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een van de speerpunten van beleid van de politie Fryslân. Op deze pagina treft u meer informatie aan over huiselijk geweld zoals wat houdt huiselijk geweld in en wat zijn de gevolgen, wat doet de politie hieraan en wat kunt u als slachtoffer zelf doen.

Integrale aanpak
Meer en meer is duidelijk geworden dat geweld in huiselijke kring gepleegd in omvang en maatschappelijke consequenties een groot probleem is. Bovendien gaat het aan beide kanten van de voordeur om dezelfde strafbare feiten. Binnen Fryslân is inmiddels een integrale aanpak ontwikkeld waarbij verschillende organisaties samenwerken en een koppeling wordt gerealiseerd tussen strafrecht en hulpverlening. Juist die samenwerking blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor een succesvolle en effectieve aanpak.

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf
Helaas is het zo dat huiselijk geweld nooit vanzelf stopt. De bedoeling van de politie is dat het geweld stopt. U bepaalt als slachtoffer zelf of u de relatie voort wilt zetten. De politie heeft adressen en namen van hulpverleners die u kunnen helpen om goede beslissingen te nemen. Ook kan de politie u verwijzen naar instanties waar u hulp kunt krijgen voor uw kinderen. Alleen al getuige zijn van huiselijk geweld kan een grote negatieve invloed op kinderen hebben.

Wat kan de politie doen?
De politie heeft de mogelijkheid om een huiselijk geweldzaak ambtshalve te vervolgen. Ambsthalve betekent dat u zelf geen aangifte doet, maar dat politie en justitie zelf ingrijpen om het geweld te stoppen. Redenen waarom slachtoffers geen aangifte durven of willen doen zijn verschillend: angst, schaamte, hopen dat het beter wordt, economische afhankellijkheid van de partner etc.

Zelf slachtoffer?
Op elk politiebureau zijn speciaal opgeleide politiemensen die zich bezighouden met huiselijk geweld. Wilt u een gesprek met de politie omdat u zelf slachtoffer bent van huiselijk geweld of iemand in uw omgeving, dan kunt altijd een afspraak maken op het politiebureau bij u in de buurt via telefoonnummer 0900-8844.

Meer informatie?
Kijk op de volgende link voor meer informatie over huiselijk geweld:

www.huiselijkgeweld.nl

Klik op de volgende link om een digitale folder over huiselijk geweld te downloaden:

Folder huiselijk geweld

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS / Politie.nl

23-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics