Nickerie.Net, woensdag 23 november 2011


OW MCP stelt pompen in werking voor najaarsinzaai

Nickerie - De dreigende waterschaarste voor de landbouwsector in Nickerie is een halt toegeroepen. Het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject (OW MCP) heeft de Wakay-pompen in werking gesteld. Het waterpeil vertoonde een dalende trend. Waarnemend directeur Richenel Small zegt dat er actie is ondernomen na overleg met Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West en Openbare Werken. Ten minste twee pompen zijn opgestart, waardoor er geen stagnatie optreedt in de najaars inzaai.

Garant staan

Volgens Small heeft LVV een inzaaiperiode vastgesteld die loopt van 5 november tot en met 31 december. “Dat betekent dat de overheid ook gerant moet staan voor waterleverantie, zodat rijstboeren in Nickerie in de vastgestelde periode kunnen inzaaien”, benadrukt Small.

Hij vindt dat het ook de taak van de staat is om zorg te dragen voor irrigatiewater voor de landbouwarealen aan de linkeroever van de Nickerierivier. “We hebben rekening gehouden met de conditie van de westelijke dam van het 66 kilometer lange Corantijnkanaal, vandaar dat wij een derde pomp niet konden inzetten, anders zouden wij een situatie hebben waarbij het gepompte water over de lage delen van de dam terug zou vloeien in de Corantijrivier”.

Kostbare zaak

De waarnemend directeur is blij dat het Corantijnkanaal schoon is, zodat het water vanuit Wakay snel via de Nanniverdeelwerken de rijstarealen in de polders kan bereiken. Hij geeft aan dat er een voorraad brandstof is, waarmee twee pompen twintig dagen lang gedraaid kunnen worden. “We kijken nu al naar de overheid die de subsidie over het derde kwartaal van 2011 nog beschikbaar moet stellen aan onze organisatie. Zonder deze subsidie zal zeker stagnatie optreden bij het pompen van het water”.

August Lila, hoofd van afdeling Infrastructuur en Onderhoud, zegt dat het pompen van water vanuit Wakay voor 90 dagen, een kostbare zaak. Het zal de organisatie op jaarbasis ongeveer 3,2 miljoen Surinaamse dollars kosten. Vandaar dat Small ook een dringend beroep heeft gedaan op rijstboeren om efficiënt om te gaan met het beschikbare water.

Meer over OW MCP: www.owmcp.org

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

23-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics