Nickerie.Net, woensdag 30 november 2011


Hoofdbestuursleden VHP volgden team dynamics en team building training

Hoofdbestuursleden van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) hebben een teamdynamics & teambuilding training  gevolgd en certificaten ontvangen daarvoor. Deze training is gehouden in de conference room van het Queens Hotel en werd verzorgd door MOC consultancy olv drs. Walter Dwarkasing bijgestaan door dr. Mr. Edwin Marshall en de uit Nickerie afkomstige Sonya Mac Donald. Dat meldt hoofdbestuurslid, Bhagwanpersad Gangaram Panday.

Groepsfoto met hoofdbestuursledenNadat er een minuut stilte in acht werd genomen ivm het overlijden van de zoon van de penningmeester van de VHP dankte voorzitter Chandrikapersad Santokhi zowel de hoofdbestuursleden als de trainers voor hun organisatie en participatie. Hij gaf aan dat interne VHP teambuilding een absolute voorwaarde is voor de groei, de saamhorigheid en bij de uitvoering van vele nog komende activiteiten in stad en district.

deelnemers Volgens Gangaram Panday is de VHP on the move en en het aanleren van skills is van eminent belang voor veranderingsprocessen in alle organen de VHP die er naar toe moeten leiden dat elke VHPer een betere en kwalitatieve bijdrage levert aan zowel de ontwikkeling van de partij als die van land Suriname.

 De teamdynamics-& teambuildingstraining bevatte diverse onderdelen w.o: grondslagen teamwerk, teambesluiten, nauwkeurig spreken- en luisteren, empowerment, motivatie-en kiezersgerichte besluitvorming, grondregels-en gestructureerde procedures,  professionele- en effectieve aanpak. Op donderdag 17 november heeft voorzitter Santokhi tijdens een reguliere hoofdbestuursvergadering de certificaten uitgereikt. Het VHP bestuur blikt zeer tevreden terug naar een geslaagde training die de groeiende partij zeker ten goede zal komen.

Certificaat uitreikingVoorzitter Chandrikapersad Santokhi (in hemd en donkere jeans) overhandigt het certificaat aan ondervoorzitter Glenn Oehlers, met Ganeshkoemar Kandhai in het midden.

 

 

 

 

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / STVS

28-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics