Nickerie.Net, woensdag 30 november 2011


Nieuw Front: Ontwikkelingsplan van Bouterse kan leiden tot faillissement van Suriname

Paramaribo - Een Ontwikkelingsplan met een groot gebrek aan  grondwettelijke disciplines en voor Surinaamse begrippen astronomische uitgaven zonder duidelijk dekking kan Suriname naar regelrechte faillissement leiden. Het Nieuw Front (oppositie) blijft ook in de tweede ronde van de behandeling van het concept Ontwikkelingsplan (OP) van mening dat het document niet voldoet aan de eisen van een wetsproduct. In het OP is het beleid van de regering voor vijf jaar uiteengezet. ďHet is niet wat de grondwet vraagt, we kunnen gerust simpel concluderen dat het geen ontwikkelingsplan isĒ, zegt NF-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh. Vandaag werd de behandeling van het plan voortgezet. In tweede ronde reageerde het parlement op de antwoorden die president Desi Bouterse heeft gegeven op vragen van het college.

De coalitie heeft besloten verder bij de behandeling geen sprekers meer aan het woord te laten en schaart zich volledig achter de inhoud van het plan. Alleen Ronnie Brunswijk (A-Combinatie/Abop) voerde van deze zijde nog het woord, maar dan als lid van de commissie van rapporteurs. De Nieuw Frontfractie neemt elke gelegenheid te baat de regering erop te wijzen dat het OP geen meetbare indicatoren heeft. Dat Bouterse het plan heeft vergeleken met het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2006Ė2011 van de regering-Venetiaan, viel niet in goede aarde bij deze fractie. Volgens het NF loopt die vergelijking mank omdat het vorige plan duidelijke indicatoren zou hadden over het toen gevoerde beleid.

Concrete antwoorden

De fractievoorzitter van het NF zegt dat de samenleving geen behoefte heeft aan een leidraad van beleidsvoornemens, maar concrete antwoorden wil hebben over misstanden, de toenemende armoede, de criminaliteit met dagelijkse berovingen en de vrees voor vrijheid in de samenleving. Ronald Venetiaan NF/NPS benadrukt dat de regering in het plan geen duidelijke financiŽle verantwoording geeft over bedragen die worden genoemd. Zeker als het gaat om het lenen van geld.

Venetiaan zegt bij de volgende ronde van de regering graag te vernemen waar de leningen vandaan moeten komen maar vooral ook hoe die terugbetaald worden. Het NF dat het geschatte bruto nationaal product van de regering (12 miljard) in twijfel trekt, vraagt zich af wat er zal gebeuren wanneer dit gewenste resultaat niet wordt gehaald. Volgens Randjietsingh betekent dat het faillissement van het land.

Geen wetsproduct

Chan Santhokhi (NF/VHP) zei in zijn spreekbeurt dat het OP juridisch gezien niet voldoet aan een document dat door De Nationale Assemblee tot wet kan worden verheven. Daarvoor ontbreekt het de normen en karakteristieken van een wetsproduct. Hij herinnert eraan dat een product dat tot wet moet worden verheven onschendbaar moet zijn.

Santokhi uitte ook kritiek op de presidentiŽle commissies op de verschillende ministeries. Hij wil van de regering een duidelijk antwoord wat de officiŽle structuur is van de commissies en wie op een ministerie de eindverantwoordelijkheid draagt. Nu is het weer de beurt aan de regering om antwoord te geven op de gestelde vragen in tweede ronde. De vergadering wordt volgende week voortgezet.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

28-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics