Nickerie.Net, donderdag 01 december 2011


Agrarische Raad VHP: Import runderen gevaar voor volksgezondheid

Nickerie - Dayanand Dwarka (rechts) voorzitter van de Agrarische Raad VHP. Naast hem de dierenarts Subhas Gangat. Links assembleelid Sheilendra Girjasing. De Agrarische Raad van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) waarschuwt dat de import van runderen uit Brazilië een ernstig gevaar vormt voor de volksgezondheid. “Brazilië heeft geen veilige status als het gaat om runderziektes en staat bekend om vrijwel alle dierziektes die je maar kan bedenken. Het is niet bekend wat en onder welke voorwaarden de runderen worden geďmporteerd”, zegt Subhas Ganpat.

Dayanand Dwarka (rechts) voorzitter van de Agrarische Raad VHP. Naast hem de dierenarts Subhas Gangat. Links assembleelid Sheilendra Girjasing.

Hij is dierenarts en sprak vandaag als externe deskundige op een persconferentie van de Agrarische Raad. Deze raad kan zich niet voorstellen dat de regering en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) besloten hebben tot import over te gaan in plaats van de eigen veesector te ontwikkelen.

Geen schaarste Volgens de informatie van Dayanand Dwarka, voorzitter van de Agrarische Raad, komen er sinds enkele maanden honderden koeien het land binnen. De reden die hiervoor is opgegeven is, is dat er een schaarste is aan rundvlees. Dwarka ontkent elke vorm van schaarste. Volgens hem is hier een situatie gaande zoals in de jaren negentig gebeurd is met de kipsector. De import nu van rundvlees zal volgens hem ongetwijfeld leiden tot het in elkaar storten van de eigen Surinaamse veesector.

Dwarka zegt dat de VHP het verplicht is, gezien haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, om deze informatie te delen met de gemeenschap en haar bewust te maken van de gevaren en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Volgens hem zal de regering beleid moeten maken om de veesector te stimuleren en te ontwikkelen.

Verantwoording verschuldigd Ganpat zegt dat de regering verantwoording zal moeten geven over deze importen van rundvlees uit een land dat bekend staat om de verschillende dierenziektes. Hij wijst erop dat Brazilië groot is en helemaal niet vrij is van mond- en klauwzeer. De dierenarts wil graag weten wat de status is van Suriname nu met deze import. “Als we runderen uit Brazilië importeren, komt deze status in gevaar. Het verhoudt zich niet met de plannen van de regering om de voedselschuur van het Caribisch gebied te worden. Importeurs zullen geen vlees willen uit Suriname”, zegt hij.

Ganpat noemt verschillende ziektes waaraan de bevolking wordt blootgesteld, zoals mond- en klauwzeer, tuberculose en hondsdolheid. Volgens hem moet duidelijkheid komen over hoe, waar en wanneer de importrunderen worden getest. Suriname zou niet over de faciliteiten beschikken en ook niet over de mankracht om het groot aantal runderen dat binnenkomt te testen en te keuren.

Nationale zaak Een ander probleem die Dwarka en Ganpat schetsen, is dat alle afval gewoon wordt gedumpt op de vuilstortplaats te Ornamibo. “Dat is een groot gevaar. Als de runderen besmet zijn, wordt de ziekte via vogels en andere dieren verspreid. Als het gaat om de voedselveiligheid moet volgens de dierenarts de vraag worden gesteld of de runderen worden ingespoten met hormonen. Dit is meestal het geval bij importrunderen om vlees aan te maken.

Dwarka zegt dat Suriname al altijd runderen heeft geďmporteerd, maar dan wel fokdieren, die aan speciale eisen moeten voldoen. De Agrarische Raad van de VHP zegt dat dit geen aangelegenheid is van alleen de sector, maar een nationale zaak. Op de regering wordt een beroep gedaan terug te komen op haar besluit om runderen uit Brazilië te importeren.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

30-11-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics