Nickerie.Net, vrijdag 02 december 2011


Na strijd van twee jaar EU geeft 190 miljoen euro voor ACP-landen

Eric Mahabier, 02/12/2011

DEN HAAG - Met 324 stemmen voor, 178 tegen en 130 onthoudingen heeft het Europees Parlement (EP) gisteren goedkeuring gegeven aan de besteding van 190 miljoen euro voor de tien bananen producerende en exporterende landen van de Afrikaanse, Caribische en Pacifische (ACP) landen. De Raad van de Europese Unie had eerder goedkeuring gegeven aan de besteding van dit bedrag aan de 10 ACP-lidlanden, Suriname, Jamaica, Belize, Ivoorkust, Kameroen, Dominica, Dominicaanse Republiek, St. Vincent and Grenadines, St. Lucia en Ghana. De Europese Unie (EU) had deze tien landen al in 2009 het bedrag toegezegd, maar door interne meningsverschillen tussen het parlement en de raad ging deze niet door. Beide partijen hebben de afgelopen twee jaren onderhandeld en zijn tot een overeenkomst gekomen. De 190 miljoen euro wordt alsnog aan de tien landen gegeven. Het geld zal tussen nu en 2013 besteed worden.

Over de verdeling en de criteria moet de raad nog een besluit nemen. Voorafgaand aan de stemming vond een debat over deze bananenissue plaats. Euro-Commissaris Štefan Füle en diverse Europarlementsleden toonden zich tijdens het debat heel opgelucht dat er een compromis is bereikt. Füle zei zelfs dat de betrouwbaarheid van de Europese Unie in gedrang zou komen, indien het Europees Parlement tegen het akkoord zou stemmen. Opgelucht De assembleeleden Rabin Parmessar en Oesman Wangsabesari reageren heel opgelucht en blij op het resultaat van de stemming. Suriname hoopt een bedrag van ruim 17 miljoen euro van de 190 miljoen euro te krijgen ter versterking van de positie van de Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS). “De zaak zat muurvast. Suriname heeft samen met landen als Kameroen, Ghana en Jamaica een actieve lobby opgezet. Het waren zeer frustrerende momenten”, reageert Parmessar, die vaste vertegenwoordiger van De Nationale Assemblee (DNA) bij de ACP/EU is. Suriname is sinds dit jaar heel actief gaan zitten op deze zaak met uiteindelijk resultaat dat de issue over de nakoming van de afspraak door de ACP overgenomen is. Op alle vier ACP-EU-bijeenkomsten die dit jaar gehouden zijn, is de bananenkwestie een belangrijk punt van bespreking geweest. Parmessar en Wangsabesari zeggen dat ze tot woensdagavond nog contact hadden met diverse Euro-parlementariërs over deze kwestie.

Ze zijn met name de christendemocraten dankbaar die met hun meerderheid in het Europees Parlement voor het positief resultaat hebben gezorgd. “Niet alleen wij assembleeleden hebben flink hieraan getrokken, maar ook onze ministers en technici”, benadrukt Parmessar. Huiswerk Zowel Parmessar als Wangsabesari vindt dat er nu huiswerk is voor het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en de SBBS om de zaak technisch voor te bereiden en het optimale te halen uit het deel dat Suriname toekomt. Beide parlementariërs hopen dat Suriname tenminste de 17 miljoen euro krijgt, die het land nodig heeft om de concurrentiepositie van zijn bananensector te verbeteren. Het Europees parlementslid Vidal Quadras Alejo, dat namens het parlement de onderhandelingen met de raad voorzat, zei in zijn pleidooi dat de politieke en sociale gevolgen voor de tien ACP-landen groot zouden zijn, indien Europa de toezegging niet meer zou nakomen. De bananensector speelt een belangrijke rol in de economie van deze landen. De sector is sociaal zeer kwetsbaar. Ook zou er verstoring optreden in de doelen die met de Wereld Handelsorganisatie (WTO) nagestreefd worden.

De EU geeft enerzijds de financiële ondersteuning aan de tien landen en anderzijds komt er geleidelijk aan een einde aan de bevoorrechte positie die deze landen hebben op de afzetmarkt in EU. De ACP-landen kunnen tegen gunstige tarieven en voorwaarden hun bananen in Europa kwijt. Op termijn komt er een einde aan die positie en is de markt voor alle landen in de wereld tegen uniforme regelgeving toegankelijk. Volgens EP lid Scholz Helmut zou een afwijzing van het akkoord “moeilijk te verkopen zijn aan de ACP-partnerlanden”. Fracties die tegen het akkoord stemden, waren niet zozeer tegen het voorstel. Ze hadden kritiek op de werkwijze van de raad. Volgens het Lissabonverdrag is het EP medebepalend in het toekennen van steun in het kader van ontwikkelingssamenwerking en de raad moet zaken dus niet aan het parlement komen opleggen.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

02-12-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics