Nickerie.Net, maandag 05 december 2011


Gajentaan: koers president wordt steeds radicaler

Paramaribo - Politiek analist Jan Gajentaan is van mening dat de politieke en economische koers van president Bouterse steeds radicaler wordt. Hij noemt deze ontwikkeling buitengewoon zorgelijk. “Ik zie in politiek opzicht veel gelijkenissen met de periode 1980 – 1982. Ook toen begon Bouterse aanvankelijk aan een proces van politieke vernieuwing met een brede steun vanuit de bevolking, maar raakte gaandeweg steeds meer onder de invloed van radicale adviseurs”.

De voormalige ABOP-secretaris en adviseur, vraagt zich af hoe de verschillende coalitiepartners tegen de huidige gang van zaken aankijken. “Wat we hebben gezien in de afgelopen vijftien maanden, is niet een gelijkwaardige samenwerking tussen coalitiepartners die op een constructieve wijze hun regeerakkoord implementeren. Vanaf het begin was het meer een dictaat van één groep, namelijk van de groep adviseurs rondom de president”.

Volgens Gajentaan komt het radicale karakter van de regering, onder meer tot uiting in het opstellen van allerlei regeringsprogramma’s, die in feite te hoog gegrepen zijn gezien de financiële draagkracht en de uitvoeringscapaciteit van Suriname. Het controleren van ministeries middels politieke commissies, doet hem denken aan de hoogtijdagen van het communisme.

“In plaats van een paar tandjes terug te schakelen, zoals ieder weldenkend mens zou doen, moet het hele regeringsprogramma toch doorgedramd worden. Dat betekent dat er in de komende jaren een nóg zwaardere wissel getrokken zal worden op de bevolking in de vorm van hogere belastingen, naast het invoeren van BTW en allerlei andere lastenverzwarende maatregelen”.

“Ook in de buitenlandse politiek is de koers radicaal in plaats van gematigd. De president en de minister van Buitenlandse Zaken lijken zich uit te sloven om de presidenten van de autoritair geleide staten Venezuela en Cuba te behagen, in plaats van aansluiting te zoeken bij de regionale economische grootmachten Brazilië en Argentinië”, aldus Gajentaan.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / GFC

06-12-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics