Nickerie.Net, maandag 05 december 2011


Hakrinbank laat CCN schouwburg weer schitteren

Nickerie - Het bestuur van de WIN groep heeft een cheque ter waarde van Srd 18.000 ontvangen van de directie van de Hakrinbank. Dit geld is besteed aan het schoonwassen en opknappen van de CCN schouwburg die ontsierd wordt door een zwarte algenlaag.

CCN voor en na de schoonmaak.

Algemeen directeur Jim Bousaid zegt dat de bank, in verband met haar 75-jarig jubileum, besloten heeft om de gemeenschap van Nickerie dit speciaal cadeau te schenken. De afgelopen jaren stak de schouwburg schril af tegen de prachtig gerenoveerde kantoorgebouwen. De schouwburg werd ‘de zwarte bunker’ genoemd.

Velen halen opgelucht adem nu na de renovatie van diverse kantoren ook de schouwburg een beurt krijgt. Stichting WIN heeft diverse acties ondernomen om fondsen te werken voor het herstellen van de schouwburg. De gift van de Hakrinbank wordt beschouwd als een gechenk uit de hemel. Temeer daar deze bank, bij de fondswerving, niet was meegenomen. De Wingroep en de gemeenschap van Nickerie zijn de Hakrinbank erkentelijk voor deze bijdrage.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

06-12-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics