Nickerie.Net, dinsdag 06 december 2011


Ontwikkelingsplan aangenomen met 30 vůůr en 10 tegen

Nickerie - De Nationale Assemblee heeft het Ontwikkelingsplan (OP) vandaag aangenomen met 30 stemmen vůůr en tien tegen. Het Nieuw Front stemde tegen. Er werd een motie ingediend, die weggestemd werd door de coalitie. Het aannemen en uitvoeren van dit plan stelt Suriname bloot aan grote risicoís van crises in alle sectoren van de samenleving, meent het Nieuw Front.

President Desi Bouterse had duidelijk geen boodschap aan de visie van het Nieuw Front. Hij merkte op dat velen niet kunnen meegaan met het nieuwe denken. De fractieleider van de Mega Combinatie, Ricardo Panka, zei dat de motie van het Nieuw Front in de prullenbak thuis hoort.

Voldoet niet Er is heftig gedebatteerd over het OP. Van meet af aan was het Nieuw Front niet gecharmeerd van het document. Benadrukt wordt in de motie dat het OP niet voldoet aan de formele en materiŽle aspecten. Het Nieuw Front is ook niet tevreden over de beantwoording van de vragen door de regering. Volgens de oppositie heeft het OP geen duidelijke meetbare indicatoren en er is geen uitvoerings- en financieringsschemaís.

Het Nieuw Front concludeert: - dat het ingediend ontwikkelingsplan 2012-2016 niet voldoet aan de formele en de materiŽle vereisten voor een uitvoerbaar ontwikkelingsplan, - dat dit ingediend plan vele contradicties en onduidelijkheden bevat en dat het antwoord van de regering geen garanties biedt voor de uitvoerbaarheid en de financiering, - dat dit plan geen garanties biedt voor duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Bevorderen van investeringen De coalitie vindt dat het Nieuw Front spijkers op laag water zoekt en een motie heeft ingediend om dwars te liggen. De coalitie meent dat het OP juist investeringen zal bevorderen en ervoor zal zorgen dat de mogelijkheden voor velen zullen toenemen.

Er is een groei van 6 procent per jaar geprojecteerd, terwijl jaarlijks 5000 arbeidsplaatsen zullen worden gecreŽerd. De coalitie gelooft in het OP. Na de aanname van de het OP werd afgezien van de rondvraag. Coalitieleden feliciteerden elkaar met de aanname van het OP.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

06-12-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics