Nickerie.Net, maandag 05 december 2011


Ouderverenigingen Nickerie maken problemen onderwijs kenbaar

Nickerie -De Ouderparticipatie Stimulerende Unit (OSU) heeft tijdens een bijeenkomst met alle 23 ouderverenigingen van het distrikt Nickerie de diverse problemen aangehoord. Dit project is nieuw en het is ideaal om de ouderverenigingen met elkaar van gedachten te laten wisselen.

Onderwijsinspecteur Roy Katisa

Dit zegt onderwijsinspecteur Roy Katisa. “Het is een heel uniek ding voor Nickerie, omdat zo de verschillende ouderverenigingen elkaars problemen leren kennen. Hierdoor herkennen ze soortgelijke problemen beter. Daarnaast kunnen de ouderverenigingen van elkaar leren”, aldus Katisa.

Betere prestaties Tot nu toe heeft het district vijftien procent aan zittenblijvers. Dit aantal kan aangepakt worden en het percentage aan zittenblijvers kan dan teruggebracht worden door de problemen te traceren. Katisa merkt op dat de ouderverenigingen met elkaar kunnen netwerken. De voorzitters van de ouderverenigingen moeten tenminste een keer maand bij elkaar komen om zaken over hun school en vereniging te evalueren.

Volgens Humphrey Berggraaf, wetenschappelijk medewerker op het ministerie van Onderwijs, is een oudervereniging erg belangrijk op een school. “Er is geconstateerd dat de ouders die belangstelling tonen in het onderwijsgebeuren van hun kind, diens kinderen beter presteren. Daarom is de OSU in het leven geroepen. De tempo van kennisoverdrachten wetenschap groeit in een versnelde tempo en Suriname moet hard werken om deze gap te verkleinen”, aldus Berggraaf.

Eenheid Berggraaf benadrukt dat dit resultaat bereikt kan worden indien er een eenheid gevormd wordt met de ouders, de kinderen, het onderwijs en de maatschappij. “Dat is wat wij te doen hebben als Suriname en dit alles laat ons ook groeien naar een eenheid, omdat de ouders/gezinnen de cellen zijn van de maatschappij en wanneer wij werken met die cellen dan zul je ongetwijfeld vooruitgang boeken. Vandaar het ontstaan van de OSU”, aldus Berggraaf.

De oudervereniging zal dan een bijdrage moeten leveren naar de kinderen toe. Erop toezien dat ze hun best blijven doen en steeds contact hebben met de ouders van de kinderen. Daarnaast zal de leefsituatie op de scholen, in samenspraak met de schoolleiding, drastisch verbeterd worden naar een kindvriendelijke omgeving waar het kind heel graag wil zijn om te studeren.

Wanita Ramnath

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

06-12-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics