Nickerie.Net, dinsdag 06 december 2011


Professor Mahadew geaccrediteerd tot Registered Marketer

Breda Ė Professor Dewanand Mahadew heeft op 18 november 2011 de bescheiden ontvangen in verband met zijn recente accreditatie tot Registered Marketer door de NIMA / European Marketing Confederation Foundation. De officiŽle ceremonie, waarbij tien marketing experts zijn geaccrediteerd tot Registered Marketer, vond plaats in de kapel van Holland Casino in Breda.

Overhandiging van de RM accreditatie aan Prof. Mahadew door vertegenwoordigers van NIMA/EMCF.

Volgens de uit Nickerie afkomstige professor veranderen de beweegredenen die ten grondslag liggen aan koopmotieven heel snel. De klant van morgen (en eigenlijk deels ook die van vandaag) is niet (meer) op zoek naar producten en diensten om te voorzien in behoeften van fysiologische of materiŽle aard, maar adopteert een lifestyle en streeft een life comfort na. Ruim tien jaar terug werd al de trend ingezet waarbij de traditionele manier van marktsegmentatie op basis van demografische criteria (materiŽle en harde kenmerken) geleidelijk plaats ging maken voor segmentatie op basis van psychografische criteria (culturele en zachte kenmerken).

Nu gaan wij een fase in waarbij het voorzien in de basisbehoeften steeds meer wordt gezien als een secundaire activiteit (denk hierbij aan de boodschappen, kinderzorg en andere inkopen) adopteren wij tegelijkertijd een lifestyle waarbij deze activiteiten geen inbreuk mogen maken op het primaire proces: genieten van de schaarse (en geregisseerde) momenten. En dit mag allemaal wat kosten, experience matters!. Er ontstaat een nieuwe segmentatie van de markt op basis van de procesbehoeften per life comfort-klasse. Life comfort is gestoeld op waardegeoriŽnteerd denken en is de DNA voor communities (een netwerk van gelijkgestemden). Men besluit en handelt op basis van geassocieerde behoeften en deze prevaleren boven de traditionele patronen (geografisch, etnisch of cultureel bepaald zijn) en de beleving prevaleert boven traditionele koopcriteria zoals prijs en technische specificaties. Life Comfort georiŽnteerde communities adopteren Life Brands en de aanwezigheid hiervan bepaalt hun leven (Life Enablers).

De Titel Registered Marketer (RM)

De titel Registered Marketer is een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk van de European Marketing Confederation Foundation en is exclusief toegankelijk is voor hooggekwalificeerde marketeers. De titel staat garant voor zeer brede en actuele kennis en ervaring op strategisch marketing niveau. Geaccrediteerde Registered Marketers zijn verplicht om hun kennis en ervaring jaarlijks up to date te houden via Permanente Educatie trajecten.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net

06-12-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics