Nickerie.Net, woensdag 07 december 2011


Santokhi's CICAD voorzitterschap 2010-2011

De Inter-Amerikaanse Drug Abuse Control Commission (CICAD) is opgericht door de Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in 1986. Het doel is om een goed drugsbeleid te formuleren en het drugsprobleem op het Westelijk halfrond te elimineren. Suriname werd in december 2010 tijdens de 48ste gewone zitting van CICAD gekozen tot voorzitter, en wel in de persoon van de zeer deskundige, respectabele en integere Chandrikapersad Santokhi. En door het kiezen van Suriname, en in het bijzonder de persoon van Chandrikapersad Santokhi tot voorzitter, was deze verkiezing ook als een erkenning van de actieve rol van Suriname in de CICAD. Ik benadruk het nogmaals, dankzij de enorme inzet, deskundigheid en innovatief vermogen van Santokhi werd Suriname bij acclamatie gekozen tot voorzitter van de CICAD. Derhalve was hij ongetwijfeld the right man on the right place geweest voor deze zeer belangrijke functie.

De heer Chandrikapersad Santokhi was sedert 1996 verbonden als eerste vertegenwoordiger van Suriname aan deze organisatie. En van november 2009 tot november 2010 heeft hij de functie van vice voorzitterschap van de CICAD bekleed. De verkiezing tot voorzitter van de CICAD van de heer Santokhi werd dan ook gezien als een bekroning voor het noeste arbeid van hem in de drugsbestrijdingcommissie. In alle functies heeft hij zijn taken op een sublieme wijze vervuld, derhalve mag Suriname trots zijn op de heer Chandrikapersad Santokhi.

'Buiten winnen is binnen beginnen' was het motto van de heer Chandrikapersad Santokhi om het CICAD voorzitterschap voor Suriname binnen te halen. Dit zei hij in een vraaggesprek, die ik met hem mocht hebben. Ik vroeg hem wat de bedoeling was van deze slogan. Hij zei dat je eerst binnen je eigen organisatie of land moet beginnen om je huiswerk in orde te maken voordat je als land of persoon buiten Suriname steun gaat zoeken om een functie te kunnen bemachtigen bij internationale organistaties. Ik vroeg hem waarom hij dit motto niet eerder had bekend gemaakt?

Hij zei dat hij niet aan de grote klok wilde hangen, hij wilde rustig werken om het beoogde doel te bereiken, namelijk het binnenhalen van het voorzitterschap van de CICAD voor Suriname. Lachend zei hij verder, dat nu hij eenmaal verklapt heeft wat zijn motto was, hij met dit motto door gaat om de interne organisatie van de VHP te verbeteren en de kiezers buiten de VHP voor de partij te winnen. De heer Santokhi is een man die vooruitstrevend en practisch ingesteld is, hij is een man van baanbrekende nieuwe opvattingen over het drugsbeleid.

Hij kent de drugsproblematiek als geen ander, is een vermaarde drugspionier, hij geniet bijzonder veel vertrouwen van zowel lokale als internationale organisaties, zoals: DEA, FBI, CIA, Interpol en andere politieorganisaties van buitenlandse mogendheden. Als president Bouterse zegt dat Santokhi de aangewezen persoon was om Suriname in CICAD te vertegen- woordigen, zegt dat heel veel van de deskundigheid en integriteit van de heer Santokhi.

Verder zei de president dat het tegen ons beleid zou zijn om hem niet voor te dragen. De uitspraak van president Bouterse was natuurlijk een politieke uitspraak, hij wilde ermee politiek scoren. Maar de president had geen andere keus dan de heer Santokhi voor te dragen als kandiaat-voorzitter van de CICAD. Er was geen andere geschikte persoon die de functie van voorzitter van de CICAD zou kunnen bekleden, derhalve was de president genoodzaakt hem voor te dragen. Indien de heer Santokhi niet voorgedragen zou worden, zou dat een enorm gezichtverlies betekenen voor Suriname, en dat kon president zich niet veroorloven.

De heer Santokhi heeft als voorzitter van de CICAD een grote bijdrage geleverd aan de bestrijding van de drugscriminaliteit, en heeft met zijn voorzitterschap Suriname op de wereldkaart weten te plaatsen. Santokhi zei dat hij speciale aandacht heeft besteed aan het uitvoeren van de regionale drugsstrategie, organiseren van de 49ste conferentie in Paramaribo. Het evalueren van de rol en missie van CICAD, het intensiveren van de samenwerking met Caricom en het versterken van het drugsbeleid in Suriname.

Suriname is één van de eerste landen met een nieuw ontwikkelde masterplan voor de periode van 2011-2016, die de nieuwe elementen van onze nieuwe hemisferische drugsstrategie en het goedgekeurde actieplan omvat. Tijdens zijn afscheidsspeech op de 50ste gewone zitting van de CICAD en 25 jaar CICAD in Argentinië zei de scheidende voorzitter er trots op te zijn dat het ‘Plan van Aanpak’ van CICAD in Paramaribo werd goedgekeurd. En dat er hard gewerkt was om het drugsprobleem gestructureerd aan te pakken. Hij zei verder dat er aantal zaken zijn die aangepakt moeten worden.

Het is volgens hem nodig om de rol van CICAD te herdefiniëren. Nu wordt het veld op het westelijk halfrond gedeeld met andere anti-drugsorganisaties. De interne organisatie moet ook onder de loep worden genomen. Er moet opnieuw naar de taken gekeken worden. Een evaluatie is volgens de scheidende CICAD voorzitter noodzakelijk. De scheidende voorzitter merkte op dat de status van het drugsbeleid wereldwijd ook bekeken moet worden, vijftig jaar na de eerste VN-conventie ter bestrijding van drugs.

Chandrikapersad Santokhi, CICAD voorzitter 2010 – 2011

Hij zei verder dat de veiligheid van onze landen en burgers op het spel staat. En de vraag is, of er een nieuwe rol voor CICAD weggelegd is, en zo ja, wat moet de rol van de CICAD worden. Als CICAD voorzitter heeft hij ook verschillende bijeenkomsten bijgewoond, zowel op nationaal en internationaal niveau. En hij was vereerd om verschillende presentaties te geven, en ook om meer bekendheid te geven aan het werk van de CICAD. En hij was ook vereerd om een Award in ontvangst te nemen in hoedanigheid van voorzitter van CICAD van de Surinaamse Diaspora gemeenschap in Nederland.

Voor Suriname, is het ook belangrijk te vermelden, dat op basis van de nieuwe aanpak van de hemisferische strategie, de drugsproblematiek nu is opgenomen in de University Program van de Universiteit van Suriname. De heer Santokhi heeft de functie van voorzitter van CICAD bekleed tot 8 november 2011, waarna hij de hamer overgedragen heeft aan de heer José Ramon Granero van Argentinië. Hij heeft zijn uiterste best gedaan om binnen de grenzen van zijn capaciteiten en met steun van de andere CICAD leden de strijd aan te binden tegen het drugsprobleem.

Opmerkingen: Door het optreden van de heer Santokhi als JUSPOL minister heeft hij veel vijanden gemaakt onder de drugsmaffia. Zij waren verbitterd over zijn keiharde aanpak tegen de drugscriminelen. We kennen nog het geval van Rogerkhan en zijn bende, die een link hadden met hooggeplaatste Surinaamse en Guyanese politici, die ook in het drugscircuit zaten. De heer Santokhi kreeg waardevolle informaties binnen van buitenlandse politie-organisaties dat hij door de drugsmaffia geliquideerd zou worden.

De huidige president bestempelde Santokhi als de Sheriff, en tijdens vergaderingen op de berm werd het liedje : I Shot the Sherrif, altijd afgedraaid om hem te intimideren. Desi Bouterse bestreed de heer Santokhi te vuur en te zwaard, en hij was vaak bezig lastercampagnes te voeren tegen hem. Omdat de heer Santokhi de operationele leiding had over het politionele onderzoek van de decembermoorden. Op een subtiele manier beschuldige Desi Bouterse de heer Santokhi ook, dat hij zich bezig hield met drugszaken. De bedoeling was om de heer Santokhi in kwaad daglicht te stellen, echter mocht dat niet baten want de heer Santokhi is onverschrokken doorgegaan met zijn goede werk.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden, Naipal A.I.

07-12-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics