Nickerie.Net, vrijdag 09 december 2011


Hardeo Ramadhin: ‘Ameerali mag geen inmenging hebben bij KKF-bestuursverkiezingen’  
Geplaatst: 06/12/2011

Paramaribo -  De inmenging van de vicepresident bij de bestuursverkiezingen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is volgens politiek analist Hardeo Ramadhin een zeer kwalijke zaak. Hij meent dat er ook ongeschreven regels voortvloeien uit een bepaalde functie, waaraan men zich dient te houden. Vicepresident Robert Ameerali is jaren de voorzitter van de KKF geweest. Als langstzittende voorzitter heeft hij een bepaald imago opgebouwd in Suriname.

Dat is zijn ruggengraat geweest om benoemd te worden tot vicepresident van de Republiek Suriname. Het verhaal dat hij door de A-Combinatie is voorgedragen, berust volgens Ramadhin totaal niet op waarheid.

Ameerali probeert vanuit zijn functie de verkiezing te beďnvloeden in het voordeel van de huidige voorzitter. Ramadhin zegt dat hij dit doet, omdat de voorzitter vanuit zijn kamp komt. De onuitgesproken vrees bestaat dat hij geen draagvlak meer zal hebben indien er een andere voorzitter wordt gekozen. De mogelijkheid zit er dik in dat Ameerali zijn functie als ex- KKF-voorzitter veilig wil stellen en dat voor het geval zijn regeringstermijn is afgelopen en hij eventueel geen vicepresident meer is, hij via zijn vrienden deze rol weer kan oppakken. Het is niet verwonderlijk dat hij alles zal pogen om zijn greep op de kamer te behouden om zodoende zijn draagvlak niet te verliezen.

Volgens de politiek analist moet Ameerali zich onthouden van elk commentaar. Hij mag zijn lobby hebben, maar moet zich als vicepresident zo neutraal mogelijk opstellen. Hij moet nalaten om zaken te beďnvloeden. Als vp heeft hij macht en kan hij hierdoor mensen makkelijk beďnvloeden. Als advies geeft Ramadhin mee dat Ameerali de ontwikkelingen vanuit de kantlijn volgt en aan degene die als voorzitter wordt gekozen, zijn ondersteuning blijft geven. Ramadhin is vol lof over het werk van de vorige KKF-voorzitter en zegt dat hij de mensen moet stimuleren om het goede werk voort te zetten.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

09-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics